Hacom GalaCity: Thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà

Thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tòa nhà B1 của Dự án: Khu nhà ở xã hội Hacom GalaCity tại Khu đô thị mới Đông Bắc ( Khu K1).