Tìm con

Mẹ Trương Thị Ngọc Chính hiện cư ngụ tại Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận; tìm con Trịnh Huy Thuận sinh năm 1993.

Từ năm 2017 do hoàn cảnh gia đình khó khăn, con đi làm ăn xa, đến nay không về cũng không liên hệ được. Mẹ và gia đình đang tìm con.

Ai biết cháu Thuận hiện nay ở đâu, xin liên hệ số điện thoại: 0937 542 525.

Gia đình xin chân thành cám ơn.