Ninh Phước: Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế toàn dân

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác bảo hiểm y tế (BHYT) góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân, thời gian qua, huyện Ninh Phước đã tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác BHYT toàn dân, qua đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, cho biết: Để công tác BHYT toàn dân đạt kết quả cao, thời gian qua, ngoài việc ban hành các văn bản, kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác BHYT, huyện đã giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn để các địa phương tập trung vận động người dân tích cực tham gia BHYT. Cùng với đó, huyện chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những điểm mới trong thực hiện BHYT toàn dân bằng nhiều hình thức đến các khu dân cư, giúp người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa và quyền lợi trong việc tham gia BHYT. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với bảo hiểm xã hội tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân về các chính sách BHYT; chú trọng đến việc tổ chức xây dựng, củng cố các đại lý thu BHYT tại các khu dân cư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia; thực hiện việc cấp phát, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT…Qua đó, đã tạo niềm tin, thu hút nhân dân tham gia BHYT ngày càng nhiều, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện BHYT toàn dân.

Người dân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế thị trấn Phước Dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên độ bao phủ BHYT toàn huyện đạt và vượt mức các chỉ tiêu phát triển đối tượng, với tổng số người tham gia BHYT 214.974 người, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn huyện là 94% dân số, vượt 4,5% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình đạt tỷ lệ 61,57%; số học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 95%... Công tác giải quyết chế độ chính sách BHYT thực hiện đúng, đủ và kịp thời.

Để đẩy mạnh thực hiện chương trình BHYT toàn dân, theo đồng chí Bạch Văn Nguyên, trong thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục triển khai một số giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 39/2013-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2013-2020, những điểm mới của Luật BHYT. Đồng thời, huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể cùng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực để người dân trên địa bàn biết và hưởng ứng tham gia BHYT. Phối hợp với bảo hiểm xã hội củng cố mạng lưới thu; tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho các nhân viên làm đại lý thu. Tăng cường cải cách hành chính; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và chất lượng phục vụ tại các cơ sở y tế; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác thu BHYT thuộc diện phải tham gia BHYT.