Khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý khóa 2 năm 2019

Ngày 8-10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị khu vực II và Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) khóa 2 năm 2019. Dự buổi lễ có các đồng chí: Kiều Văn Bê, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; TS. Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 8 đến ngày 11-10) nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao năng lực cho 115 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 3) của tỉnh, từ đó vận dụng một cách có hiệu quả vào thực tiễn lĩnh vực công tác của mình. Theo chương trình, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu 8 chuyên đề: Đổi mới tư duy lý luận trước yêu cầu, nhiệm vụ, bối cảnh mới; Kiểm soát quyền lực nhà nước trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Quan điểm và thực trạng; Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính; Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trên nền tảng phát triển kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo; Chính quyền giải quyết và phòng ngừa “điểm nóng”, vụ việc phức tạp trong tình hình hiện nay; Xác định tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của người cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái và thù địch; tình hình kinh tế-xã hội với những định hướng và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Học viện Chính trị khu vực II dự khai giảng. Ảnh: D.My

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị Trường Chính trị tỉnh phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực II tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy, quản lý học viên, tạo điều kiện tốt nhất cho giảng viên, học viên trong giảng dạy, học tập, sinh hoạt. Học viên cần tập trung cao độ cho việc học tập và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, lĩnh hội tốt nhất các chuyên đề được giảng viên truyền đạt, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hệ thống hóa kiến thức để vẫn dụng vào thực tiễn lãnh đạo, quản lý. Đồng chí cũng mong Học viện Chính trị khu vực II quan tâm, tạo mọi điều kiện để lớp học đạt kết quả, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.