Tập huấn nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp

Ngày 3- 10, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với Tổ chức Phát triển Hà Lan và Trường Bồi dưỡng Cán bộ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức tập huấn “Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý trong các doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp” cho hơn 30 đại biểu thuộc các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã...

Trong thời gian hai ngày, các đại biểu được tập huấn một số nội dung: Tổng quan trong công tác lãnh đạo, quản lý; phong cách và kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo; xây dựng văn hóa trong các doanh nghiệp, hợp tác xã… Qua đó, giúp các đại biểu nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, điều hành, góp phần tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đây là hoạt động nằm trong gói hoạt động của Dự án “Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp” do Chính phủ Hà Lan tài trợ cho tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016- 2020.

Các học viên tham gia khóa tập huấn.