Tập huấn chuyên đề Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, học sinh, sinh viên cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2019

Trong hai ngày 1 và 2-10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn chuyên đề bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, học sinh, sinh viên năm 2019 cho gần 250 cán bộ đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp các tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, được tập huấn nâng cao nhận thức về những vấn đề cơ bản của BHXH, BHYT như: Luật Bảo hiểm xã hội; chế độ, chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, học sinh, sinh viên; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT; thủ tục thực hiện BHXH... Đồng thời tập huấn kỹ năng tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, học sinh, sinh viên trong các hoạt động, các phong trào, cuộc vận động do các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức; hướng dẫn xây dựng các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm tuyên truyền BHXH, BHYT, qua đó tăng cường sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc tuyên truyền về BHXH, BHYT.