Ninh Phước: Tập trung nâng cao chất lượng dạy và học năm học 2019 - 2020

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Ninh Phước hoạt động giảng dạy ở các cơ sở trường học diễn ra nền nếp, ổn định. Toàn huyện huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới 2019- 2020.

Đồng chí Phạm An, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Ninh Phước cho biết năm học vừa qua, chất lượng giáo dục của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, có trên 99% số HS cấp TH hoàn thành chương trình lớp học; HS lớp 5 có 2.194 em hoàn thành chương trình TH đạt 100%; cấp THCS xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 94,2%, tăng 1,6%; 1.727 HS tốt nghiệp THCS, đạt 99,5% so với số học sinh lớp 9. HS duy trì sĩ số đạt trên 99,5%. Sáp nhập Trường Mẫu giáo Phước Dân 2 vào Trường Mầm non Sơn Ca. Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 3 trường học đạt chuẩn quốc gia nâng số trường đạt chuẩn lên 23/54 trường, chiếm 42,6% số trường học trên địa bàn huyện. Ninh Phước có 17 giáo viện dạy giỏi cấp tỉnh và 14 HS giỏi văn hóa cấp tỉnh; có 3 đơn vị trường học được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm học 2018- 2019…

Cơ sở vật chất của Trường TH Ninh Quý được đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.

Vào năm học mới 2019-2020, toàn ngành tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Đề án Sắp xếp các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục. Phấn đấu đến năm 2020 có trên 43,6% số trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì và phát triển các mô hình khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Chương trình thay sách giáo khoa mới. Toàn huyện hiện có 22.791 HS học tập tại 54 cơ sở giáo dục do Phòng GD&ĐT quản lý. Trong đó, có 10 trường mẫu giáo với 2.657 HS; 34 trường TH với 12.283 HS; 7.851 HS THCS thuộc 10 trường THCS. Có 4.326 học sinh dân tộc Chăm thuộc 14 trường TH được học chữ Chăm 3-4 tiết/tuần. Ngành GD& ĐT huy động các nguồn lực xã hội đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng nhiều phòng học mới, mua sắm trang thiết bị đưa vào sử dụng phục vụ tốt nhiệm vụ năm học mới theo hướng hiện đại, đạt chuẩn quốc gia. Huyện Ninh Phước tổ chức xét tuyển 120 giáo viên và 25 nhân viên bổ sung nguồn nhân lực cho các trường học đáp ứng tốt nhiệm vụ năm học mới. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 30- 8- 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án Sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học và đội ngũ giáo viên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 10-10-2017 của UBND tỉnh. Năm học 2019- 2020, huyện Ninh Phước thực hiện lộ trình sáp nhập Trường TH Hiệp Hòa (xã Phước Thuận) có 5 lớp, với 85 HS vào Trường TH Thuận Hòa có 14 lớp, với 404 HS. Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm học, đối với cấp TH có trên 98% số HS hoàn thành chương trình lớp học; hoàn thành chương trình TH đạt 99,5%; HS cấp THCS lên lớp thẳng đạt trên 93%; HS lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 99%; duy trì sĩ số đạt trên 99%; xây dựng Trường TH Ninh Quý (xã Phước Sơn) đạt chuẩn quốc gia…

Đồng chí Phạm An, cho biết thêm: Ngành GD&ĐT huyện Ninh Phước tập trung quán triệt thực hiện nhiệm vụ năm học mới 2019- 2020 theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học mới. Tập trung đổi mới phương pháp dạy và học từ bậc mầm non đến THCS; nâng cao chất lượng dạy học môn học tiếng Anh ở các đơn vị trường học. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học và công tác quản lý giáo dục. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp, thiết bị giáo dục đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học tập của HS. Chuẩn bị nguồn nhân lực và cơ sở vật chất đáp ứng tốt chương trình thay sách giáo khoa từ năm học 2020- 2021. Ngành GD& ĐT huyện Ninh Phước quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2019- 2020, tích cực góp phần cùng toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015- 2020.