Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập được cấp ủy, chính quyền, Hội Khuyến học Tp. Phan Rang-Tháp Chàm quan tâm đẩy mạnh, qua đó góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng, nâng cao trình độ dân trí, khơi dậy truyền thống hiếu học trong cộng đồng dân cư.

Bằng việc đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền, Hội Khuyến học thành phố đã tạo chuyển biến tích cực về mặt nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập, từ đó tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Khuyến học, hưởng ứng và triển khai hiệu quả các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”… góp phần thúc đẩy phong trào KHKT, xây dựng xã hội học tập ngày càng lan tỏa sâu rộng. Qua tuyên truyền, vận động, đến nay, toàn thành phố thu hút 37.842 hội viên tham gia công tác KHKT; có 13.593/44.315 gia đình đăng ký được công nhận “Gia đình học tập”; 12/20 dòng họ đăng ký được công nhận “Dòng họ học tập”; 57/117 cộng đồng đăng ký được công nhận “Cộng đồng học tập” và 40/61 đơn vị đăng ký được công nhận “Đơn vị học tập”… Hoạt động của 16 Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường từng bước được củng cố, đi vào hoạt động nền nếp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia học tập, sinh hoạt nâng cao trình độ hiểu biết, áp dụng vào đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Trường TH Kinh Dinh trao học bổng năm học 2018-2019 cho học sinh nghèo hiếu học.

Xác định công tác xây dựng Quỹ Khuyến học là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào KHKT ngày càng phát triển, Hội Khuyến học thành phố triển khai linh hoạt, đồng bộ nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc huy động các nguồn lực đầu tư cho KHKT. Chỉ tính trong 9 tháng năm 2019, Hội Khuyến học các phường, xã đã vận động mới gần 775 triệu đồng, tạo nguồn kinh phí trao tặng học bổng cho 960 học sinh nghèo với số tiền 204 triệu đồng, khen thưởng 12.708 học sinh, giáo viên với số tiền 752 triệu đồng; Hội Khuyến học các trường THPT vận động trên 365 triệu đồng, kịp thời giúp đỡ, khuyến khích học sinh nghèo hiếu học, học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong học tập, giảng dạy. Cùng với đó, các cấp Hội tham gia thực hiện tốt việc vận động học sinh ra lớp đúng độ tuổi, vận động các em bỏ học trở lại trường, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giới thiệu 31 học sinh nghèo học giỏi nhận học bổng từ Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup năm học 2019-2020… Các chi hội khuyến học nhà trường phối hợp với Ban Giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, Ban Đại diện Cha mẹ học sinh đẩy mạnh phong trào thi đua: “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; quan tâm làm tốt công tác phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi; giúp đỡ, động viên học sinh nghèo vươn lên trong học tập…

Ông Lê Huỳnh Sinh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố những năm qua có bước phát triển ngày một sâu rộng, góp phần nâng cao trình độ dân trí, khơi dậy tinh thần hiếu học trong cộng đồng dân cư. Để công tác KHKT, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tích cực phối hợp với Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học. Cùng với đó, các cấp Hội đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động gây Quỹ Khuyến học; triển khai hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trong cộng đồng dân cư…