Đại học Đà Nẵng: Khai giảng lớp Đại học ngành ngôn ngữ Anh

Ngày 15-9, Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp Đại học ngành ngôn ngữ Anh, văn bằng 2, hệ từ xa, niên khóa 2019-2021.

Tham gia khóa học có 32 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, sinh viên được đào tạo đầy đủ các kỹ năng giao tiếp trong tiếng Anh thông qua phương thức học trực tuyến. Theo đó, sinh viên có thể chủ động về thời gian, địa điểm học tập bằng cách truy cập vào website nhà trường, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên vừa công tác vừa học tập để nâng cao trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp Đại học ngành ngôn ngữ Anh.