Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần II -năm 2019

Ngày 2-10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường lần II- năm 2019, với chủ đề “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao”. Tham gia hội thảo có lãnh đạo các cơ quan trong Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh và tập thể cán bộ, giảng viên (CBGV), học viên nhà trường.

Tại hội thảo đã có 35 ý kiến tham luận của các đại biểu đề cập đến nội dung, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân để vận dụng học tập và làm theo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, gắn với việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi CBGV.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học cấp trường lần II -năm 2019.

Thông qua hội thảo nhằm giúp CBGV nhà trường nhận thức sâu sắc về giá trị to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của trường.