Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên lý luận chính trị năm 2019

Ngày 7-10, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Viện Đào tạo bồi dưỡng Nguồn nhân lực tri thức trẻ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên lý luận chính trị năm 2019 cho 45 giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức công tác tại Trường Chính trị, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên lý luận chính trị năm 2019.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, giảng viên còn tham gia thảo luận, trao đổi về những nội dung mới đặt ra khi tiếp nhận chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị.