Thuận Nam phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Ngày 3-10, UBND huyện Thuận Nam tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Theo đó, tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được tổ chức trong toàn huyện từ ngày 1-10 đến hết ngày 7-10-2019 với chủ đề: Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Xây dựng chương trình, chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...

Lãnh đạo huyện Thuận Nam phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân dân trên địa bàn biết về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng.