Cục Thuế tỉnh: Triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, tập trung thu thập, phân tích các thông tin để đánh giá mức độ tuân thủ của người nộp thuế.

Triển khai những giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, vừa qua UBND tỉnh đã giao cho ngành Thuế phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh lên trên 1.000 tỷ đồng (tăng tối thiểu 7% so với dự toán nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 15,1% so với dự toán Trung ương giao). Đ/c Vũ Đình Trọng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: “Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với ngành Thuế. Tuy nhiên, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tăng thu sẽ bổ sung nguồn chi cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, đúng theo tinh thần Nghị quyết 11, ngành Thuế đã đề ra các nhóm giải pháp để thu đạt và vượt kế hoạch đề ra”.

Từ nguồn thu thuế đã đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội phục vụ nhân dân.
Trong ảnh: Bệnh viện tỉnh quy mô 500 giường bệnh đang được đầu tư xây dựng. Ảnh: Văn Miên

Đối với lĩnh vực giám sát kê khai thuế của các doanh nghiệp, ngành tăng cường công tác quản lý kê khai thuế đối với người nộp thuế trên địa bàn; kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời các trường hợp không nộp hoặc chậm nộp tờ khai thuế. Rà soát, đối chiếu để xác minh số đơn vị đang hoạt động cũng như các nội dung liên quan đến người nộp thuế như người đại diện, số tài khoản, địa chỉ giao dịch, vốn đăng ký…nhằm thực hiện tốt cho công tác quản lý thuế. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện các trường hợp kinh doanh nhưng không đăng ký để đưa vào diện quản lý thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đăng ký thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế. Theo dõi chặt chẽ tình hình biến động về khai, nộp thuế của người nộp thuế, nhất là những trường hợp như: thường xuyên khai âm thuế hoặc khai thuế nhưng không có số phát sinh; âm thuế trên 3 tháng nhưng không đề nghị hoàn thuế…; rà soát kê khai phát hiện thêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm để bổ sung vào kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2011 của đơn vị.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, tập trung thu thập, phân tích các thông tin để đánh giá mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra ngay từ những tháng đầu năm theo kế hoạch được phê duyệt nhằm chống thất thu thuế, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng, vận tải và thất thu do gian lận kê khai thuế thông qua chuyển giá. Tổ chức kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm; chế độ kế toán, sử dụng hóa đơn chứng từ...

Về công tác quản lý nợ thuế, phấn đấu đến 31-12-2011, tổng số nợ thuế không quá 4% so với tổng thu ngân sách trên địa bàn; số thuế chờ xử lý giảm tối thiểu 30% so với thời điểm 31-12-2010. Áp dụng triệt để các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, hạn chế nợ mới phát sinh nhằm tập trung kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Thực hiện phân loại nợ và phân tích cụ thể nguyên nhân nợ đến từng doanh nghiệp để có biện pháp xử lý phù hợp. Tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ, thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế; tiếp tục chỉ đạo thu dứt điểm số còn phải thu theo kết luận của cơ quan thanh tra và kiểm toán Nhà nước.