Lịch cắt điện công tác (Từ ngày 21-03-2011 đến 27-03-2011)

Ngày 21/03/2011:

Tổ 11 - khu phố 3; tổ 5 - khu phố 2 - phường Đạo Long từ 7 giờ 30 đến 12 giờ.

Khu phố 1 - phường Đô Vinh; một phần phường Mỹ Đông, Mỹ Hải; phường Đông Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần phường Văn Hải, Mỹ Bình - thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần các thôn Thành Đức - xã Phước Hữu từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30.

Thôn Tân Đức - xã Phước Hữu mất điện lần lượt từng khu vực từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Hoà Thạnh - xã An Hải từ 10 giờ 30 đến 11 giờ.

Một phần các khu phố: 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13; các khu phố: 1, 6, 14 - thị trấn Phước Dân; một phần thôn Từ Tâm - xã Phước Hải; các xã: Phước Hữu, Nhị Hà, Phước Hà; một phần thôn Văn Lâm 4, thôn Nho Lâm - xã Phước Nam - huyện Thuận Nam từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Các xã: Phước Hậu, Phước Sơn, Phước Vinh và Phước Thái - huyện Ninh Phước; các thôn: Lạc Nghiệp 1, 2 - xã Cà Ná; các thôn: Thương Diêm 1, 2, Lạc Tân 1, 2, 3 - xã Phước Diêm; thôn Quán Thẻ 2 - xã Phước Minh - huyện Thuận Nam từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần thôn Mỹ Tân 1, 2 - xã Thanh Hải từ 8 giờ 30 đến 16 giờ.

Các thôn: Tân An, Khánh Hội và Khánh Tường - xã Tri Hải từ 16 giờ đến 21 giờ.

Thôn Suối Le - xã Phước Kháng từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Xã Bắc Phong từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Suối Vang, Hiệp Kiết; thôn Hiệp Thành, Xóm Đèn - xã Công Hải từ 16 giờ đến 21 giờ.

Thôn Lương Giang - xã Quảng Sơn; xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Thôn Cho Mo - xã Mỹ Sơn từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Trà Giang 1- xã Lương Sơn từ 14 giờ đến 17 giờ.

Một phần khu phố 6 - thị trấn Tân Sơn, xã Lương Sơn (trừ thôn Tân Lập 1,3); xã Lâm Sơn từ 16 giờ đến 21 giờ.

Xã Phước Trung từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Ngày 22/03/2011:

Một phần khu dân cư và cơ quan phía nam đường 16/04 - phường Mỹ Hải và một phần khu dân cư và cơ quan phía bắc đường 16/04 - phường Mỹ Bình; phường Văn Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Các đường: Minh Mạng, Tự Đức, Nguyễn Du, Trần Cao Vân, Đổng Dậu, Đào Duy Từ; Hà Huy Tập; mặt bắc đường 21/8 từ Cầu Bảo đến UBND phường Phước Mỹ; đường Lê Duẩn từ Ngã 5 Phủ Hà đến cầu Đạo Long 2, đường Phạm Ngũ Lão từ Công an phường Phước Mỹ đến giáp đường Lê Duẩn; mặt bắc đường 21/8 từ đầu đường Lê Quý Đôn đến Thông tấn xã Việt Nam; khu phố 7 - phường Phước Mỹ từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần khu phố: 7, 12 - thị trấn Phước Dân từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Thôn Lạc Sơn 2 - xã Cà Ná - huyện Thuận Nam từ 8 giờ 45 đến 11 giờ 15.

Thôn Lạc Sơn 1 - xã Cà Ná - huyện Thuận Nam từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 30.

từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Phú Nhuận - xã Phước Thuận; các khu phố: 8, 9, 10, 15 và một phần các khu phố: 3, 4, 7, 12 - thị trấn Phước Dân - huyện Ninh Phước; thôn Lạc Sơn 3 - xã Cà Ná - huyện Thuận Nam từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Hòa Thạnh - xã An Hải - huyện Ninh Phước; một phần các thôn: Văn Lâm 1, 2, 3 - xã Phước Nam, một phần thôn Bầu Ngứ, các thôn: Từ Thiện, Vĩnh Trường - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần khu phố Khánh Sơn, các khu phố Ninh Chữ 1, 2, Khánh Hiệp và Cà Đú - thị trấn Khánh Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Các xã: Nhơn Hải, Thanh Hải và Vĩnh Hải từ 16 giờ đến 21 giờ.

Các thôn: Đá Mài Trên, Đá Mài Dưới và Đá Liệt - xã Phước Kháng từ 8 giờ đến 17 giờ.

Một phần thôn Bỉnh Nghĩa; thôn Xóm Bằng - xã Bắc Sơn từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Thôn Ấn Đạt, Bà Râu - xã Lợi Hải; xã Phước Kháng; thôn Láng Me, một phần thôn Bỉnh Nghĩa - xã Bắc Sơn từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Thôn Kiền Kiền - xã Lợi Hải; một phần Bỉnh Nghĩa - xã Bắc Sơn từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần thôn Tân Lập 2 - xã Lương Sơn từ 7 giờ 45 đến 17 giờ.

Một phần khu phố 5, 8 - thị trấn Tân Sơn từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần đội 14 - thôn Triệu Phong; đội 6, 7, 8, 9 - thôn Hạnh Trí; đội 5 - thôn La Vang 2 - xã Quảng Sơn; xã Hòa Sơn, Ma Nới từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần thôn Hành Rạc 1 - xã Phước Bình từ 8 giờ 45 đến 10 giờ 05.

Một phần thôn Hành Rạc 2 - xã Phước Bình từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Gia É - xã Phước Bình mất điện lần lượt từng khu vực từ 10 giờ 15 đến 17 giờ.

Một phần thôn Bố Lang - xã Phước Bình từ 13 giờ 45 đến 17 giờ.

Thôn Bạc Rây 2 - xã Phước Bình từ 13 giờ đến 17 giờ.

Một phần thôn Tà Lú, thôn Ma Hoa - xã Phước Đại; các xã: Phước Tiến, Phước Tân, Phước Chính và Phước Thành từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Ngày 23/03/2011:

Một phần khu phố 3, 4 - phường Đô Vinh; một phần khu phố 5 - phường Bảo An từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần phường Đô Vinh, các thôn: Công Thành, Thành Ý và Tân Sơn - xã Thành Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Đường Bác Ái, Nguyễn Cư Trinh; đường 21/8 từ trạm Biến điện Tháp Chàm đến Ngã 3 Phi Trường; đường 21/8 từ Cây xăng Tháp Chàm đến Cầu Bảo, từ trường tiểu học Bảo An 1 đến cây xăng Phước Mỹ; mặt nam đường 21/8 từ Văn phòng Công ty muối đến UBND phường Phước Mỹ; đường Ngô Gia Tự từ nhà sách Nhân Văn đến Ngã 5 Tấn Tài; Một phần khu phố 1, 2 - phường Thanh Sơn; một phần các phường: Mỹ Đông, Mỹ Hải, Mỹ Bình và Văn Hải; phường Đông Hải từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần thôn Như Bình - xã Phước Thái từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Thôn Sơn Hải 1 - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Khu tái định cư thôn Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 13 giờ 30 đến 15 giờ.

Thôn Sơn Hải 2 - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Các thôn: Quán Thẻ 1, 3, Lạc Tiến - xã Phước Minh, một phần thôn Lạc Sơn 3- xã Cà Ná; xã Phước Ninh - huyện Thuận Nam từ 16 giờ đến 21 giờ.

Các xã: Xuân Hải, Hộ Hải và Tân Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Xã Phương Hải, thôn Tri Thủy - xã Tri Hải; các khu phố: Khánh Tân, Khánh Chữ 1, 2, và một phần khu phố Khánh Sơn, Khánh Hiệp - thị trấn Khánh Hải từ 16 giờ đến 21 giờ.

Xã Bắc Phong từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Xã Phước Chiến từ 16 giờ đến 21 giờ.

Khu phố 1- thị trấn Tân Sơn từ 7 giờ 50 đến 11 giờ 30.

Khu phố 2- thị trấn Tân Sơn từ 7 giờ 50 đến 17 giờ.

Một phần các khu phố: 3, 6 và 8; các khu phố: 1, 2 và 7, - thị trấn Tân Sơn; thôn Tân Lập 1 - xã Lương Sơn từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần khu phố 4, 8 - thị trấn Tân Sơn; thôn Triệu Phong, Thạch Hà; đội 1, 2, 3, 4 - thôn La Vang - xã Quảng Sơn từ 16 giờ đến 21 giờ.

 

 Ngày 24/03/2011:

Dọc Quốc lộ 1A từ ngã năm Phủ Hà đến cụm Công nghiệp Thành Hải, một phần xã Hộ Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Đường Cao Bá Quát, đường Thống Nhất từ UBND phường Đài Sơn đến Cầu Nước Đá; đường Ngô Gia Tự từ Ngã 5 Nguyễn Văn Cừ đến quán kem Cỏ Hồng; phường Văn Hải từ 16 giờ đến 21 giờ.

Các thôn: Lạc Nghiệp 1, 2 - xã Cà Ná; các thôn: Thương Diêm 1, 2, Lạc Tân 1, 2, 3 - xã Phước Diêm; thôn Quán Thẻ 2 - xã Phước Minh - huyện Thuận Nam từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần các khu phố: 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13; các khu phố: 1, 6, 14 - thị trấn Phước Dân; một phần thôn Từ Tâm - xã Phước Hải - huyện Ninh Phước; các xã: Phước Hữu, Nhị Hà và Phước Hà; một phần thôn Văn Lâm 4; thôn Nho Lâm - xã Phước Nam - huyện Thuận Nam từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần thôn Mỹ Tân 1, 2 - xã Thanh Hải từ 8 giờ 30 đến 16 giờ.

Các xã: Nhơn Hải, Thanh Hải và Vĩnh Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần khu phố Khánh Sơn; các khu phố Ninh Chữ 1, 2, Khánh Hiệp và Cà Đú - thị trấn Khánh Hải từ 16 giờ đến 21 giờ.

Thôn Suối Vang - xã Công Hải từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30.

Thôn Hiệp Thành - xã Công Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Suối Vang, Hiệp Kiết; thôn Hiệp Thành, Xóm Đèn - xã Công Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Thôn Kiền Kiền - xã Lợi Hải; một phần Bỉnh Nghĩa, thôn Xóm Bằng - xã Bắc Sơn từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần thôn Lương Cang - xã Nhơn Sơn từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Đắc Nhơn - xã Nhơn Sơn từ 11 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần đội 13 - Thôn Triệu Phong - xã Quảng Sơn từ 14 giờ đến 17 giờ.

Một phần thôn Tân Mỹ, thôn Cho Mo - xã Mỹ Sơn; thôn Lương Giang - xã Quảng Sơn từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần khu phố 6 - thị trấn Tân Sơn, xã Lương Sơn (trừ thôn Tân Lập 1,3); xã Lâm Sơn từ 16 giờ đến 21 giờ.

Ngày 25/03/2011:

Đường Trần Phú, đường Nguyễn Văn Cừ từ Ngã 5 Nguyễn Văn Cừ đến Lò Vôi; đường Thống Nhất từ ngã 3 Thống Nhất - Ngô Gia Tự đến ngã 3 Tân Hội; một phần thôn Tấn Lộc - phường Tấn Tài; một phần khu dân cư và cơ quan phía nam đường 16/04 - phường Mỹ Hải và một phần khu dân cư và cơ quan phía bắc đường 16/04 - phường Mỹ Bình; một phần phường Mỹ Đông, Mỹ Hải; phường Đông Hải, từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần khu phố 6, khu phố 7 - phường Đô Vinh; khu phố 1 - phường Bảo An; khu phố 9, 10 - phường Mỹ Đông từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần thôn Hoà Thạnh - xã An Hải; các thôn: Từ Thiện, Vĩnh Trường - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Các thôn: An Thạnh, Hòa Thạnh, Tuấn Tú và Nam Cương - xã An Hải - huyện Ninh Phước; một phần các thôn: Văn Lâm 1, 2, 3 - xã Phước Nam, một phần thôn Bầu Ngứ, các thôn: Từ Thiện, Vĩnh Trường - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Các thôn: Thuận Hòa, Phước Khánh, Càng Khôn, Hiệp Hòa và Phú Nhuận - xã Phước Thuận, các khu phố: 8, 9, 10, 15 và một phần các khu phố: 3, 4, 7, 12 - thị trấn Phước Dân - huyện Ninh Phước; các thôn: Lạc Sơn 1, 2, 3 - xã Cà Ná - huyện Thuận Nam từ 16 giờ đến 21 giờ.

Xã Phương Hải, thôn Tri Thủy - xã Tri Hải; các khu phố: Khánh Tân, Khánh Chữ 1, 2, và một phần khu phố Khánh Sơn, Khánh Hiệp - thị trấn Khánh Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần thôn Ấn Đạt - xã Lợi Hải từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Thôn Suối Giếng - xã Công Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Thôn Ấn Đạt, Bà Râu - xã Lợi Hải; xã Phước Kháng; một phần thôn Bỉnh Nghĩa, thôn Láng Me - xã Bắc Sơn từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần khu phố 5, 8 - thị trấn Tân Sơn từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần đội 14 - thôn Triệu Phong; đội 6, 7, 8, 9 - thôn Hạnh Trí; đội 5 - thôn La Vang 2 - xã Quảng Sơn; xã Hòa Sơn, Ma Nới từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần thôn Tà Lú, thôn Ma Hoa - xã Phước Đại; các xã: Phước Tiến, Phước Tân, Phước Chính và Phước Thành từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Ngày 26/03/2011:

Thôn Phú Thọ - phường Đông Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Đường Trương Định; đường 21/8 từ UBND phường Phước Mỹ đến Ngã 5 Phủ Hà; một phần phường Đạo Long, Văn Hải, Mỹ Bình từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần khu phố: 7, 12 - thị trấn Phước Dân từ 14 giờ đến 17 giờ.

Một phần xã An Hải - huyện Ninh Phước; xã Phước Ninh; các thôn: Quán Thẻ 1, 3, Lạc Tiến - xã Phước Minh, một phần thôn Lạc Sơn 3- xã Cà Ná - huyện Thuận Nam từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Xã Phước Hải; một phần các khu phố: 4, 5, 7, 12 - thị trấn Phước Dân - huyện Ninh Phước; thôn Sơn Hải 1, 2 - xã Phước Dinh - huyện Thuận Nam từ 16 giờ đến 21 giờ.

Các xã: Nhơn Hải, Thanh Hải và Vĩnh Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Các thôn: Tân An, Khánh Hội và Khánh Tường - xã Tri Hải từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần thôn Ấn Đạt - xã Lợi Hải từ 8 giờ đến 17 giờ.

Thôn Kiền Kiền - xã Lợi Hải từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần khu phố 6 - thị trấn Tân Sơn, xã Lương Sơn (trừ thôn Tân Lập 1,3); xã Lâm Sơn từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Khu phố1, 2, 7; một phần khu phố 3, 6, 8 - thị trấn Tân Sơn; thôn Tân Lập 1 - xã Lương Sơn; một phần thôn Tân Mỹ, thôn Cho Mo - xã Mỹ Sơn; thôn Lương Giang - xã Quảng Sơn từ 16 giờ đến 21 giờ.

Ngày 27/03/2011:

Các phường: Kinh Dinh, Phủ Hà, Mỹ Hương và Văn Hải; Một phần khu dân cư và cơ quan phía nam đường 16/04 - phường Mỹ Hải và một phần khu dân cư và cơ quan phía bắc đường 16/04 - phường Mỹ Bình từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Các phường: Tấn Tài, Mỹ Hương và Đạo Long; khu phố 9, 10 - phường Mỹ Đông; Một phần khu dân cư và cơ quan phía nam đường 16/04 - phường Mỹ Hải và một phần khu dân cư và cơ quan phía bắc đường 16/04 - phường Mỹ Bình từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần khu phố Khánh Tân, khu phố Ninh Chữ 1, 2 - thị trấn Khánh Hải từ 7 giờ 30 đến 17 giờ.

Một phần khu phố Khánh Sơn; các khu phố Ninh Chữ 1, 2, Khánh Hiệp và Cà Đú - thị trấn Khánh Hải từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Xã Phương Hải, thôn Tri Thủy - xã Tri Hải; các khu phố: Khánh Tân, Khánh Chữ 1, 2, và một phần khu phố Khánh Sơn, Khánh Hiệp - thị trấn Khánh Hải từ 16 giờ đến 21 giờ.

Xã Phước Chiến từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Thôn Suối Giếng - xã Công Hải từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần khu phố 4 - thị trấn Tân Sơn; xã Quảng Sơn (trừ đội 10, 19 - thôn Triệu Phong và thôn Lương Giang); xã Hòa Sơn, Ma Nới từ 9 giờ đến 11 giờ 30.

Một phần khu phố 5, 8 - thị trấn Tân Sơn; thôn Tân Lập 2 - xã Lương Sơn từ 16 giờ đến 21 giờ.

Một phần thôn Tà Lú, thôn Ma Hoa - xã Phước Đại; các xã: Phước Bình, Phước Hòa, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Chính và Phước Thành từ 16 giờ đến 21 giờ.

Trong trường hợp nguồn phát không đáp ứng đủ nhu cầu, một số khu vực trong tỉnh có thể mất điện để đảm bảo cân bằng cung cầu phụ tải trên hệ thống điện.

Thông điệp “Vì lợi ích quốc gia, vì lợi ích của mỗi gia đình, mọi người hãy tiết kiệm điện bằng cách sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, tắt bớt các đèn chiếu sáng, điều hoà nhiệt độ và các thiết bị không cần thiết”.

Trân trọng kính chào!