Mời tham gia cuộc thi tác phẩm Báo chí năm 2011 “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”

Năm 2011 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: năm đầu tiên triển khai và đưa Nghị quyết XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII vào cuộc sống; tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII; đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và tỉnh nhà; các ngành, địa phương, đơn vị thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng-an ninh của tỉnh trong năm 2011…Trên tinh thần đó Báo Ninh Thuận tổ chức cuộc thi báo chí năm 2011, với chủ đề “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” qua các thể loại: chính luận, phóng sự-ký sự, tuỳ bút, ghi chép…và ảnh báo chí.

1/ Đối với báo viết:

Nội dung các tác phẩm tham gia dự thi phải thể hiện được sự cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thể hiện trên các lĩnh vực diễn ra trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

- Về lĩnh vực kinh tế: Tập trung phản ánh những thành tựu về các hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc các loại hình kinh tế trên địa bàn tỉnh, qua đó có những đề xuất, kiến nghị để phát triển tốt hơn, hiệu quả hơn trong khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

- Về quốc phòng - an ninh: Tập trung phản ánh những kết quả các đơn vị, địa phương, cá nhân đã đạt được để bảo vệ bình yên cho nhân dân. Đề xuất những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống (nếu có) để phát huy hoặc điều chỉnh cho phù hợp

- Về lĩnh vực văn hoá - xã hội: Tập trung phản ánh về các hoạt động, kết quả thực hiện các chính sách của Đảng-Nhà nước để nâng cao đời sống văn hoá-giáo dục-tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Nêu những đề xuất xác đáng để phát huy hoặc kiến nghị điều chỉnh những vấn đề liên quan đến chính sách; chỉ đạo thực hiện…nhằm đưa các hoạt động văn hoá-xã hội phát triển cao hơn, thiết thực hơn.

- Về lĩnh vực đời sống - xã hội: Tập trung phản ánh cuộc sống mới của nhân dân các địa phương trong tỉnh; những vấn đề cần đặt ra trong thực tiễn cuộc sống…nhằm hướng đến xây dựng, nâng cao đời sống nhân dân.

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính trung thực, có địa danh, địa chỉ và tập thể, cá nhân cụ thể, viết không quá 1.500 chữ, đánh vi tính trên một mặt giấy A4 (không nhận tác phẩm viết tay). Không nhận các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm) hoặc tác phẩm đã qua sử dụng trên báo in, báo điện tử trung ương và địa phương.

2/ Ảnh báo chí:

- Tác phẩm ảnh báo chí ghi lại những hình ảnh về sự đổi mới và phát triển của tỉnh nhà theo hướng CNH, HĐH đất nước trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh và đời sống xã hội

- Ảnh báo chí bao gồm ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh (phóng sự ảnh, nhóm ảnh không quá 6 ảnh) với đầy đủ chú thích về sự kiện hoặc nhân vật, thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện hoặc nhân vật được mô tả. Bao gồm ảnh đen trắng hoặc màu, khổ nhỏ nhất 13x18 cm, hoặc File ảnh, ghi rõ họ và tên tác giả, địa chỉ cụ thể. Ảnh dự thi phải bảo đảm tính chân thật, không nhận ảnh hư cấu, ảnh lắp ghép hoặc đã qua xử lý kỹ thuật. Ảnh báo chí chỉ được sáng tác trong năm 2010 trở lại đây. Mỗi tác giả dự thi không giới hạn số ảnh gửi đến.

3/ Đối tượng dự thi: Các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam đang sinh sống, công tác trên mọi miền đất nước quan tâm đến tỉnh Ninh Thuận.

4/ Thời hạn và nơi nhận  tác phẩm dự thi:

- Vòng 1: Từ ngày ra thông báo cuộc thi đến hết ngày 21-6-2011. Ban tổ chức sẽ sơ kết vào cuối tháng 6-2011.

- Vòng 2: Tiếp tục nhận tác phẩm đến hết ngày 15-12-2011 (tính theo dấu bưu điện). Ban tổ chức sẽ tổng kết và trao giải vào cuối tháng 12-2011.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Báo Ninh Thuận, số 279A, đường 21 Tháng 8, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Ngoài bìa thư ghi rõ: Tác phẩm báo chí dự thi năm 2011, hoặc Email: toasoannt@gmail.com.

5/ Giải thưởng:

Báo viết:

- 01 giải A, trị giá 8.000.000 đồng

- 02 giải B, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng

- 02 giải C, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

Ảnh báo chí:

- 01 giải A trị giá 3.000.000 đồng

- 02 giải B, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng

- 04 giải C, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng