Thông báo về việc đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp

Căn cứ quyết định số 268/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện;

Căn cứ khoản 2, điều 11 thông tư số 05/2011/TT-BCT ngày 25/02/2011 của Bộ Công Thương qui định về giá bán điện năm 2011 và hướng dẫn thực hiện có quy định: “Giá điện cho bậc thang đầu tiên (0 - 50 kWh) chỉ áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng và có đăng ký với bên bán điện. Các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp để được mua điện theo giá của bậc thang đầu tiên phải đăng ký theo hướng dẫn của bên bán điện ”.

Nay Điện lực Phan Rang – Tháp Chàm (PR-TC) thông báo đến toàn thể quý khách hàng sử dụng điện được biết, nếu có nhu cầu đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức tiêu thụ điện không quá 50kWh/tháng liên hệ với Điện lực để đăng ký thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

Thời gian đăng ký: kể từ ngày 01/03/2011 đến hết ngày 31/03/2011 (vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Địa điểm đăng ký: Điện lực PR-TC, địa chỉ số 833, đường 21Tháng 8 và tại tổ Quản lý điện Phan Rang, địa chỉ số 42A, đường 21 Tháng 8, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Sau thời hạn thông báo nêu trên Điện lực PRTC chỉ tiếp nhận Giấy đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp cho đối tượng khách hàng gắn mới công tơ.

Nếu có điều gì chưa rõ, đề nghị quý khách hàng liên hệ số điện thoại: 068.2210243 (cô Trang), 068.2241444 (anh Dzu) để được giải thích thêm.