Triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè - thu năm 2019

Ngày 3 - 5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp vụ đông - xuân 2018 - 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè - thu năm 2019.

Sản xuất vụ đông - xuân 2018 - 2019 diễn ra trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp trong chỉ đạo sản xuất, nên đạt được một số kết quả nhất định. Diện tích gieo trồng cây hằng năm trong vụ hơn 30.000 ha, vượt 3,7% kế hoạch, tăng 4,6% so với cùng kỳ. Trong đó, cây lúa hơn 17.000 ha, năng suất ước đạt gần 6,5 tấn/ ha; cây bắp 2.713 ha, năng suất ước đạt gần 6 tấn/ha; các loại cây trồng còn lại, như: rau, nhóm cây ăn quả cũng tăng cả về diện tích và năng suất.

Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè - thu năm 2019. Ảnh: A.Tùng

Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng toàn tỉnh hơn 580 ha, đạt 109,66% kế hoạch; sản xuất cánh đồng lớn thực hiện 19 cánh đồng, tổng diện tích gần 2.500 ha, đạt 85% kế hoạch, lợi nhuận cao gấp 1,5 lần so canh tác theo phương thức truyền thống. Mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chặt chẽ hơn trước và được mở rộng; một số mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất có hiệu quả tiếp tục được nhân rộng. Lĩnh vực chăn nuôi phát triển theo hướng gắn kết với giết mổ tập trung, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè-thu 2019, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương chủ động, linh hoạt thực hiện những phương án phù hợp với diễn biến của thời tiết. Trường hợp không có mưa và lũ tiểu mãn, tập trung ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi và các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. Dự kiến tổng diện tích gieo trồng khoảng 21.542 ha; trong đó, lúa 13.520 ha, màu 8.022 ha. Nếu thời tiết thuận lợi, căn cứ vào thực tế điều chỉnh diện tích gieo trồng phù hợp; trong đó, diện tích lúa vẫn giữ nguyên, tăng diện tích cây màu và các cây trồng sử dụng ít nước lên khoảng 16.650 ha. Tiếp tục công tác chuyển đổi cây trồng với diện tích hơn 940 ha; duy trì 19 cánh đồng lớn thực hiện trong vụ đông - xuân 2018- 2019; đồng thời, triển khai mới 7 cánh đồng lớn, với tổng diện tích 460 ha.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Kim Cương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhấn mạnh: Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo xây dựng khung lịch thời vụ, điều tiết nước hợp lý, tăng cường công tác bảo vệ thực vật, góp phần vào sản xuất vụ đông - xuân 2018 - 2019 có hiệu quả. Đề nghị các địa phương phối kết hợp với ngành triển khai kế hoạch cấp nước phục vụ sản xuất vụ hè - thu 2019; tiếp tục nhân rộng các mô hình có hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng để phát triển chuỗi sản phẩm ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân; xây dựng cánh đồng lớn theo hướng liên kết bao tiêu sản phẩm. Mong rằng, các tổ chức tín dụng tạo điều thuận lợi cho các HTX, doanh nghiệp tiếp cận vốn để có điều kiện đầu tư trang thiết bị mở rộng phát triển sản xuất.