Ninh Phước: Triển khai sản xuất vụ hè - thu 2019

Ngày 2-5, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông - xuân 2018-2019 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè - thu 2019.

Theo báo cáo, vụ đông-xuân 2018-2019, toàn huyện gieo trồng 8.547 ha, đạt 100,6% kế hoạch; trong đó, cây lúa 5.372 ha, cây bắp 961 ha, nho 373 ha, táo 718, rau đậu các loại 1.646 ha, cỏ chăn nuôi 448 ha. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã thu hoạch được 1.322 ha lúa, năng suất bình quân đạt 6,5 ta/ha; 720 ha bắp, năng suất 75 tạ/ha.

 

Huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè - thu 2019. Ảnh: T.Mạnh

Triển khai sản xuất vụ hè-thu, căn cứ lượng nước tại các hồ, huyện dự kiến xuống giống 8.557 ha; trong đó, lúa 4.287 ha, bắp 911 ha, rau đậu các loại 1.654 ha; cỏ chăn nuôi 448 ha; cây ăn trái 1.194 ha. Tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa với diện tích 1.513 ha. Chuyển 132 ha đất lúa, đất màu kém hiệu quả sang trồng cây ít sử dựng dụng nước tưới, như: bắp, cỏ, táo, nho. Tổ chức thực hiện tốt các chương trình khuyến nông, chủ động nguồn giống, xây dựng lịch điều tiết nước cụ thể cho từng vùng; tổ chức kiểm tra, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng. Thời gian xuống giống vụ hè-thu từ ngày 16-5 đến ngày 16-6-2019.