Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh

Ngày 26-4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2019, với chủ đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019”.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 31-12-2019, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; cán bộ, công chức toàn ngành Thuế, các tổ chức, cá nhân nộp thuế và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách năm 2019; phấn đấu thu ngân sách vượt tối thiểu 5% theo Nghị quyết của HĐND tỉnh giao. Các cấp, các ngành, địa phương phối hợp với ngành Thuế thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 25-12-2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 8-1-2019 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Chi Cục thuế Ninh Sơn hướng dẫn người dân thủ tục nộp thuế. Ảnh: P.Bình

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục, thu hút nhiều đối tượng tham gia; nội dung, hình thức phát động phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác thu, nộp ngân sách năm 2019 và những năm tiếp theo; tạo sự đồng thuận cao, ý chí quyết tâm vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của ngành, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.