3 nhà máy điện mặt trời của Tập đoàn BIM chính thức hòa lưới điện quốc gia

Trong 2 ngày 18 và 19- 4, lần lượt 2 nhà máy điện mặt trời BIM 2 và BIM 3 do Tập đoàn BIM cùng đối tác AC Energy Holdings đầu tư tại tỉnh ta đã chính thức đóng điện, hòa vào lưới điện quốc gia.

Dự án Nhà máy điện mặt trời BIM 2 bắt đầu triển khai xây dựng từ tháng 8- 2018 trên diện tích 247,5 ha tại 2 xã Phước Minh và Phước Ninh (Thuận Nam), với tổng mức đầu tư 4.779 tỷ đồng. Sau hơn 9 tháng triển khai xây dựng, đến đầu tháng 4 - 2019 dự án đã hoàn thành toàn bộ phần xây lắp. Ngày 19 - 4, sau khi hoàn tất các công đoạn thử nghiệm an toàn vận hành, và các thủ tục pháp lý, Tập đoàn BIM đã phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiến hành triển khai đóng điện, chính thức đưa nhà máy điện mặt trời BIM 2 hoà vào hệ thống lưới điện quốc gia. Với công suất 250MW, nhà máy điện mặt trời BIM 2 sẽ cho sản lượng điện hàng năm khoảng 418 triệu kWh.

Nhà máy điện mặt trời BIM 2 chính thức hoà vào lưới điện quốc gia.

Trước đó, ngày 18-4 Nhà máy điện mặt trời BIM 3 cũng đã tiến hành đóng điện, chính thức hoà vào lưới điện quốc gia. Dự án này được triển khai xây dựng từ tháng 6- 2018 trên diện tích 60ha tại thôn Lạc Tiến (xã Phước Minh, huyện Thuận Nam), với tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng và công suất 40MW, cung cấp sản lượng điện khoảng 75 triệu kWh/ năm.

Đến thời điểm này cả 3 nhà máy điện mặt trời do Tập đoàn BIM đầu tư tại Ninh Thuận là BIM 1, BIM 2, BIM 3 với tổng công suất 314MW đã chính thức hoà lưới điện quốc gia, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch.