Nông dân Xuân Hải thu hoạch lúa vụ đông - xuân đạt năng suất trên 8 tấn/ha

Hiện nay, nông dân xã Xuân Hải (Ninh Hải) bước vào thu hoạch rộ lúa vụ đông - xuân 2018-2019.

Trong vụ đông-xuân toàn xã đã xuống giống 784 ha. Nhờ thời tiết thuận lợi, nước tưới ổn định, bà con sản xuất theo đúng quy trình “1 phải, 5 giảm” nên lúa sinh trưởng tốt, thu hoạch đúng thời gian, đạt năng suất bình quân đạt trên 8 tấn/ha, tăng hơn mùa vụ cùng kỳ từ 400- 550 kg/ha. Với giá lúa 5.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, nông dân lãi từ 12-15 triệu đồng/ha.

Nông dân xã Xuân Hải (Ninh Hải) thu hoạch lúa vụ đông xuân
2018-2019 năng suất đạt 8 tấn/ha.