An toàn giao thông

Trong quý I- 2019, trên địa bàn huyện Ninh Sơn xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người và bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản 3,1 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giảm 1 vụ, số người chết giữ nguyên, số người bị thương giảm 3 người.