Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019)

Tuổi trẻ Ninh Thuận phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(NTO) Thể theo nguyện vọng và đề nghị của tuổi trẻ cả nước, của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ kính yêu, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (họp từ ngày 22 đến ngày 25-3-1961) đã quyết định lấy ngày 26-3-1931 là Ngày thành lập Đoàn. Từ đó, ngày 26-3 hàng năm trở thành Ngày kỷ niệm, tôn vinh truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quang vinh.

Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Nối tiếp truyền thống, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với “Tâm trong- Trí sáng- Hoài bão lớn”, với ngọn lửa cách mạng rực cháy trong tim đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra sức cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn viên, thanh niên tham gia nạo vét kênh mương tại thôn Kiền Kiền, xã Lợi Hải (Thuận Bắc). Ảnh: V.M

Suốt chặng đường rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS tỉnh Ninh Thuận có những đóng góp không ngừng. Trong đấu tranh giành độc lập, tuổi trẻ tỉnh nhà xung kích đối mặt trực diện với kẻ thù. Từ phong trào tòng quân, thanh niên còn hăng hái tham gia dân quân du kích, tự vệ, chế tạo nhiều loại tên, ná, bẫy đá, chông,… phong trào bắn máy bay rầm rộ từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến thị xã đã kiên cường tấn công địch trên cả 3 mặt chính trị-binh vận-vũ trang giành quyền đến phong trào khắc phục hậu quả chiến tranh sau ngày quê hương được giải phóng.

Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuổi trẻ tỉnh nhà không ngừng sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng do Đại hội Đoàn toàn tỉnh phát động; các hoạt động được tổ chức thường xuyên và đi vào chiều sâu, nhiều “việc mới”, “việc khó” trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh ở các địa phương, đơn vị đã được Đoàn Thanh niên chủ động đăng ký, đảm nhận và thực hiện có hiệu quả. Trong đó, nhiều công trình mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ nét, như: Công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn; xây dựng Nhà nhân ái; suất cơm nhân ái; đưa đèn chiếu sáng về nông thôn; tham gia giữ gìn an toàn giao thông... Nét nổi bật, đáng tự hào của tuổi trẻ Ninh Thuận trong những năm qua là Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Tháng Thanh niên luôn gắn với các hoạt động tình nguyện “Vì an sinh xã hội” “Vì cuộc sống cộng đồng”; “Vì đàn em thân yêu”; tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế-xã hội vùng sâu, vùng xa; tình nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông; tình nguyện tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Từ đó đến nay, các phong trào đã phát triển ngày càng mạnh mẽ, có sức sống lâu bền trong thanh niên, tạo được dấu ấn đậm nét với xã hội. Thông qua đó, thanh niên đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

 

Đoàn viên Tỉnh đoàn tham gia thi công hệ thống cấp nước sinh hoạt 
cho người dân thôn Long Bình 2, xã An Hải (Ninh Phước). Ảnh: V.Nỷ

Với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi năm 2019 hướng tới mục tiêu đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI. Theo đó, Đoàn các cấp triển khai thực hiện các kết luận, đề án, kế hoạch; tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện; đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động tình nguyện; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; gia tăng hàm lượng trí tuệ trong các hoạt động tình nguyện gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả. Tiếp tục cổ vũ, thúc đẩy, tạo môi trường để tuổi trẻ Ninh Thuận phát huy tinh thần sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị.

Năm 2019 đánh dấu chặng đường 88 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Ninh Thuận. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn, đồng thời là cơ hội thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp sức trẻ vào sự phát triển bền vững của đất nước và quê hương Ninh Thuận thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.