Quy định một số chế độ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Ngày 19-3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND quy định một số chế độ đặc thù đối với người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng và học sinh thuộc đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật của tỉnh ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Theo đó, đối tượng áp dụng theo Quyết định này là người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh thuộc đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và học sinh THPT trên địa bàn tỉnh tham gia đội tuyển dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Theo Quyết định, nội dung và mức hỗ trợ gồm: Chế độ hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt: 100.000 đồng/học sinh/ngày học tập, bồi dưỡng; hỗ trợ học bổng đối với học sinh 1 tháng bằng 4 lần mức thu học phí khu vực thành thị theo quy định hiện hành, thời gian được cấp học bổng tối đa 9 tháng/năm học; hỗ trợ cho học sinh trong đội tuyển đi học tập, bồi dưỡng ngắn hạn ngoài tỉnh; hỗ trợ đối với người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh thuộc đội tuyển của tỉnh dự thi cấp quốc gia mức chi bằng 15% mức lương cơ sở/tiết; hỗ trợ đối với người trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng có học hàm, học vị là giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, chuyên gia trong và ngoài nước có năng lực, kinh nghiệm và uy tín được Sở Giáo dục và Đào tạo mời về trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng cho học sinh đội tuyển tối đa bằng 50% mức lương cơ sở/tiết. Ngoài ra, những học sinh đạt giải, cán bộ, giảng viên và giáo viên có học sinh khi đạt giải học sinh giỏi văn hóa, giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế được các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định hiện hành của UBND tỉnh. Thời gian thực hiện các chế độ này kể từ ngày 1-1- 2019.