Ninh Phước: Hỗ trợ 100 tấn lúa giống cho nông dân sản xuất vụ đông- xuân

Huyện Ninh Phước vừa tổ chức tiếp nhận và cấp phát 100 tấn lúa giống do tỉnh hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại trên 70% diện tích lúa do lũ lụt trong vụ mùa 2018. Mức hỗ trợ 150 kg/ha giống lúa Đài Thơm 8 do Công ty Cổ phần Cây trồng giống Miền Nam cung ứng, thời gian sinh trưởng 105- 110 ngày, thâm canh tốt đạt năng suất 8- 9 tấn/ha.

Theo đó, nông dân các xã Phước Thái được hỗ trợ 10 tấn, Phước Hậu 10 tấn, Phước Thuận 9 tấn, Phước Hải 26 tấn, Phước Hữu 10,45 tấn, Phước Sơn 2,55 tấn, An Hải 4 tấn và thị trấn Phước Dân 28 tấn. Nông dân nhận giống hỗ trợ khẩn trương gieo trồng hoàn tất vào cuối tháng 1-2019. Theo kế hoạch, toàn huyện Ninh Phước gieo trồng 5.348 ha lúa vụ đông- xuân 2018- 2019.

UBND xã Phước Hữu cấp phát giống lúa cho nông dân sản xuất vụ đông- xuân 2018- 2019.