Ninh Sơn: Quyết tâm giành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019

(NTO) Đất nước ta đang bước vào mùa xuân mới, xuân Kỷ Hợi - 2019. Hòa cùng nhịp sống mùa xuân, cán bộ, nhân dân huyện Ninh Sơn hết sức vui mừng bởi một năm qua đã giành được nhiều thắng lợi trên các lĩnh vực.

Lãnh đạo phát triển toàn diện nhiệm vụ đề ra

Chúng tôi đến thăm huyện Ninh Sơn vào một ngày cuối tháng 12, trong niềm vui chuẩn bị đón năm mới, đồng chí Võ Đình Vinh, Chủ tịch UBND huyện vui mừng thông báo: Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong tổng số 14 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó: về kinh tế có 4/4 chỉ tiêu, xã hội có 8/8 chỉ tiêu và quốc phòng, an ninh có 1/2 chỉ tiêu đạt, vượt. Kết quả trên góp phần đưa tổng giá trị sản xuất của huyện đạt trên 2.976 tỷ đồng, tăng 11,3% (kế hoạch 11%), trong đó: Ngành nông- lâm- thủy sản đạt hơn 1.229 tỷ đồng, tăng 6%; công nghiệp- xây dựng đạt trên 1.124 tỷ đồng, tăng 18%; th­ương mại - dịch vụ đạt 622 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu ngân sách đạt 51,2 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội chuyển biến tích cực; chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục thực hiện có hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 4,79%...

Phải nói rằng, thực hiện nhiệm vụ năm 2018, huyện Ninh Sơn đối mặt với không ít khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động trong chỉ đạo, điều hành, nhiều tiềm năng, lợi thế của huyện đã được khai thác hiệu quả. Cụ thể, trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung lãnh đạo nhân dân sản xuất các loại cây trồng theo hướng ứng dụng khoa học - kỹ thuật mới vào sản xuất, phù hợp với thổ nhưỡng, cho năng suất, chất lượng cao. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: Mô hình trồng hoa lan, trồng cây ăn quả gắn với phát triển du lịch sinh thái, mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm mía, mì... Nhờ đó, góp phần đưa tổng diện tích gieo trồng trong năm đạt 25.428 ha, tăng 1,91%; tổng sản lượng lương thực đạt 78.809 tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ.

Không chỉ tập trung phát triển nông nghiệp, huyện Ninh Sơn còn linh hoạt trong việc vận dụng cơ chế, chính sách để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại-dịch vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế. Tranh thủ nguồn lực của tỉnh xây dựng cụm Công nghiệp Quảng Sơn, đến nay cụm công nghiệp này đã có một số dự án như: Nhà máy gạch Tuy nen Quảng Thuận, Nhà máy sản xuất khăn bông Quảng Phú... đã đi vào hoạt động, góp phần đưa kinh tế huyện phát triển, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Chương trình phát triển đô thị được quan tâm thực hiện, trong giai đoạn 2016 – 2018 huyện Ninh Sơn đầu tư xây mới hơn 100 công trình ở các lĩnh vực: y tế, giao thông, giáo dục..., nâng tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện trong giai đoạn này lên 5.939 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến; đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đổi mới phong cách, lề lối làm việc; trình độ, năng lực được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Giải pháp thúc đẩy tăng rưởng năm 2019

Với niềm tin thắng lợi, bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019, huyện Ninh Sơn đề ra mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định 11% và phấn đấu cao hơn, trong đó: Nông lâm nghiệp- thuỷ sản tăng 6%; công nghiệp- xây dựng tăng 18%; thương mại- dịch vụ tăng 11%. Tổng sản lượng lương thực đạt 80.000 tấn, trong đó sản lượng thóc đạt 55.000 tấn. Thu ngân sách trên địa bàn 58,9 tỷ đồng (chỉ tiêu pháp lệnh tỉnh giao 57,9 tỷ đồng). Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4,5-5%. Giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.000-3.000 lao động…

Để đạt được mục tiêu đề ra, theo đồng chí Võ Đình Vinh, chủ trương của huyện là tập trung huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy sản xuất kinh doanh ổn định. Trong đó, đối với lĩnh vực nông nghiệp, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn từng bước chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng. Trước mắt, huyện tập trung chăm lo, thực hiện tốt việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho bà con; triển khai xây dựng phương án, kế hoạch thí điểm mô hình cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản 100 ha tại thôn Tân Lập 1 và thực hiện mô hình sản xuất lúa VietGAP 10 ha tại thôn Tân Lập 2 của xã Lương Sơn. Bên cạnh đó huyện còn triển khai thực hiện Đề án Tổ chức lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo dõi sát diễn biến của thời tiết để điều chỉnh quy mô và lịch sản xuất cho phù hợp. Tăng cường kiểm soát và xử lý kịp thời dịch bệnh nhằm bảo vệ cây trồng, đàn gia súc, gia cầm; chú trọng và tạo điều kiện để bà con phát triển các hình thức kinh tế trang trại theo hướng chất lượng cao. Về lâu dài, huyện kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ trên cơ sở xây dựng các mô hình kinh tế có ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi hướng đến liên kết theo chuỗi giá trị giữa cung ứng vật tư đầu vào gắn với thu mua, sơ chế, tiêu thụ các loại nông sản mang thế mạnh của địa phương, nhằm phát triển toàn diện ngành nông – lâm - thủy sản.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - tiêu thủ công nghiệp, huyện tiếp tục phát huy tối đa năng lực sản xuất của các cơ sở chế biến hiện có. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để phát triển cụm Công nghiệp Quảng Sơn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo (điện mặt trời). Mặt khác, huyện còn đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển thị trấn Tân Sơn lên đô thị loại IV; chỉ đạo các địa phương tận dụng lợi thế của tuyến Quốc lộ 27 để quy hoạch không gian hợp lý nhằm phát triển cả ba lĩnh vực: công nghiệp – du lịch – nông nghiệp. Quan tâm phát triển dự án vườn cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái ở Lâm Sơn. Có chính sách hỗ trợ vay vốn, cải cách hành chính, giúp các hộ kinh doanh mạnh dạn đầu tư phát triển thêm các ngành nghề mới, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đồng thời, đẩy mạnh khai thác các tiềm năng, lợi thế từng vùng để phát triển thương mại – dịch vụ, gắn với giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với quyết tâm cao của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, tin rằng trong năm 2019, huyện Ninh Sơn sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, sớm trở thành vùng kinh tế động lực của tỉnh trong tương lai gần.