Xuân về trên vùng đất cửa ngõ phía Bắc của tỉnh

(NTO) Về Thuận Bắc vào những ngày giáp Tết Kỷ Hợi 2019, con đường vào trung tâm huyện rực rỡ bởi những cờ đỏ bay phấp phới, băng rôn, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân. Phía xa xa giữa 2 triền núi bao quanh Thuận Bắc, hàng chục trụ điện gió sừng sững, đang giăng những cánh quạt khổng lồ đón những làn gió xuân. Thuận Bắc bừng sáng đón Xuân về.

Năm 2018, bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thuận Bắc đã đoàn kết, thống nhất ý chí, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm tìm mọi giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra. Để đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống, huyện đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai các mục tiêu, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thuận Bắc xác định và lựa chọn chủ đề để định hướng, tập trung nguồn lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Huyện ủy chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng kế hoạch phổ biến, triển khai đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương sâu sát, hướng về cơ sở. Thuận Bắc đã tập trung khai thác tốt nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt... tạo sự đột phá về kinh tế-xã hội. Huyện cũng đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các chương trình nông nghiệp trọng điểm; cải cách thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế của huyện như năng lượng tái tạo, dịch vụ; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng; triển khai công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) và dồn đổi thửa đất nông nghiệp xây dựng cánh đồng lớn.

Một góc trung tâm huyện Thuận Bắc. Ảnh: V.M

Kết thúc năm, 16/16 chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội, môi trường, quốc phòng, xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Việc các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra đã tạo được dấu ấn về sự đổi mới, năng động và sáng tạo thúc đẩy Thuận Bắc phát triển.

Nổi bật là công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, tiến bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đội ngũ cán bộ từ huyện tới cơ sở đổi mới phong cách, lề lối làm việc; trình độ, năng lực được nâng lên... từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục được đổi mới, bài bản, khoa học; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Trong năm, toàn huyện đã kết nạp được 61 đảng viên mới, đạt 110,8%. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có trọng tâm, trọng điểm; công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả; công tác dân vận của Đảng, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội được tăng cường, củng cố; vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội được phát huy góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh.

Trên lĩnh vực kinh tế, Thuận Bắc cũng khẳng định được sự phát triển toàn diện, 3/3 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất các ngành đạt 3.304 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2017. Trong đó, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 1.907 tỷ đồng, tăng 22%; ngành nông nghiệp ước đạt 1.012 tỷ đồng đạt 97%; ngành thương mại - dịch vụ đạt 385 tỷ đồng, tăng 19%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 43 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách do huyện quản lý ước đạt 17,1 tỷ đồng, vượt 26,7% kế hoạch. Tổng mức đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.384/1.314 tỷ đồng, vượt 05% KH, tăng 50% so cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hoá- xã hội có bước chuyển biến tích cực 7/7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ chính sách và nhân dân luôn được quan tâm; nhiều giải pháp giảm nghèo đã được triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,65%, so với kế hoạch vượt 0,65%; bình quân 3 năm giảm 3,83% (giai đoạn 2016-2020 giảm bình quân 2-3%). Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2019 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; trong năm 2019, Thuận Bắc tập trung chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế, đảm bảo tỷ trọng các ngành theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tăng trưởng các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ-thương mại; cải thiện tốt môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho yêu cầu phát triển; tăng cường thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mà huyện có lợi thế, như: Các dự án năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao... Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và tích cực hỗ trợ nhà đầu tư về công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh, tập trung có quy mô lớn, tăng giá trị sản xuất trên diện tích đất, như măng tây xanh, bưởi da xanh... gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng NTM; duy trì 2 xã Bắc Phong, Công Hải và xây dựng xã Lợi Hải đạt chuẩn NTM vào năm 2019; nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng NTM. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4%/năm, đồng thời có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, tập trung lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề, tiếp tục củng cố hệ thống chính trị, niềm tin của nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ.

Đón mừng Xuân Kỷ Hợi, đi trên những con đường nhựa, bê tông quanh co bên sườn núi, giữa màu xanh của núi rừng, đồng ruộng là không khí sôi động trên các công trường xây dựng điện gió, điện mặt trời... Những nụ cười, ánh mắt tươi vui của người dân, một mùa Xuân nữa lại về với vùng đất Thuận Bắc-cửa ngõ phía Bắc của tỉnh. Mùa xuân của những mùa xuân, được hội tụ bởi các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đã và đang tô điểm để hoàn thiện một bức tranh toàn diện về vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh trong thời gian tới.

Năm 2019, Huyện ủy đề ra mục tiêu phấn đấu: Giá trị sản xuất các ngành tăng 19% so với năm 2018; thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý đạt 24,6 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.475 tỷ đồng; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 12,6%o; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 15,5%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4% trở lên; xây dựng 1 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 96% dân số tham gia bảo hiểm y tế; giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; kết nạp từ 55 đảng viên mới trở lên; 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.