Đẩy mạnh hoạt động các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh

(NTO) Theo đánh giá của Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh, trong năm 2018, tuy còn nhiều khó khăn về nguồn lực đầu tư, thị trường tiêu thụ, nhưng các doanh nghiệp (DN) trong các khu, cụm công nghiệp (KCN, CCN) của tỉnh có nhiều nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, hoạt động hiệu quả, đóng góp chung vào tăng trưởng của ngành Công nghiệp, tăng thu nộp ngân sách và tạo thêm việc làm cho nhiều lao động tại địa phương...

Từ kết quả khả quan

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 3 KCN và 3 CNN được thành lập, gồm: KCN Thành Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm); KCN Du Long (Thuận Bắc); KCN Phước Nam, Hiếu Thiện (Thuận Nam); trong đó có 2 KCN: Thành Hải, Du Long và CCN Tháp Chàm đã đi vào hoạt động, thu hút 30 dự án đầu tư thứ cấp, với tổng vốn trên 2.215 tỷ đồng. Tỷ lệ lắp đầy của KCN Thành Hải đạt 98,8%; KCN Phước Nam 3,86% (giai đoạn I); CCN Tháp Chàm 85,6% diện tích đất cho thuê. Hiện đã có 20 dự án đi vào hoạt động ổn định, trong đó KCN Thành Hải có 10 dự án, KCN Phước Nam có 4 dự án, CCN Tháp Chàm có 6 dự án. Qua con số thống kê cho thấy, trong năm 2018, tổng doanh thu tại các KCN, CCN của tỉnh ước đạt gần 3.844,5 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch đề ra; nộp ngân sách 658 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch đề ra. Đã giải quyết việc làm cho 2.990 lao động, đạt 97% so với kế hoạch, với mức thu nhập bình quân trên 4,9 triệu đồng/người/tháng. Riêng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 28 triệu USD, bằng 65% so với kế hoạch.

 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt chế biến các sản phẩm từ cây nha đam
được xây dựng tại Khu công nghiệp Thành Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm). Ảnh: V.Miên

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án, trong năm 2018, Ban Quản lý Các KCN tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án, với tổng vốn gần 95 tỷ đồng; cấp điều chỉnh đầu tư cho 4 dự án. Đến nay có 5 dự án đang triển khai, với tổng vốn gần 170 tỷ đồng, gồm: Dự án Nhà máy in bao bì nhựa; Dự án Nhà máy in offset và bao bì giấy; Dự án Nhà máy chế biến các sản phẩm từ măng tây xanh; Dự án Nhà máy sản xuất sợi và chỉ; Dự án Xưởng sản xuất nệm cao su và đá quý của Công ty TNHH Jade Royal. Có 2 dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư với tổng vốn gần 270 tỷ đồng, như: Dự án Nhà máy sản xuất rượu Vodka và Dự án Nhà máy Chế biến tôm số 1 của Công ty TNHH Thông Thuận tại KCN Thành Hải. Có 2 dự án đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2018, với tổng vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng, gồm Nhà máy chế biến hạt điều-Công ty TNHH Long Sơn BLB tại CCN Tháp Chàm; Dự án Nhà máy bê tông nhựa nóng, bê tông tươi, sản xuất cấu kiện đúc sẵn, gạch lát nền, các sản phẩm mạ kẽm-sơn tĩnh điện và trang trí nội thất giai đoạn II của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hoàng nhân tại KCN Thành Hải. Qua đánh giá của Ban Quản lý Các KCN tỉnh, hầu hết các DN thực hiện dự án theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp, tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động; thực hiện tương đối đầy đủ các chính sách pháp luật về lao động, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, đảm bảo đời sống cho người lao động…

Tạo động lực phát triển

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh hoạt động các KCN, CCN của tỉnh, nhằm thu hút các nhà đầu tư, Ban Quản lý Các KCN tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp đột phá, trong đó tập trung đẩy mạnh hỗ trợ công tác đầu tư hạ tầng; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các KCN,CCN; phối hợp tổ chức xúc tiến kêu gọi đầu tư thứ cấp vào KCN, CCN, phấn đấu lắp đầy 100% diện tích đất KCN Thành Hải và CCN Tháp Chàm. Thường xuyên nắm bắt tình hình, qua đó kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc của DN trong quá trình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh; kịp thời chấn chỉnh đối với các DN chưa thực hiện đúng theo quy định pháp luật kinh doanh và bảo vệ môi trường. Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh cương quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai. Hoàn thành việc triển khai xây dựng các công trình dự án theo đúng tiến độ đã cam kết, phấn đấu có 90% dự án triển khai đúng tiến độ đã cam kết tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với DN, để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cần tích cực đổi mới công nghệ sản xuất để tạo ra sản phẩm đáp ứng được nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh; thân thiện với môi trường, sản xuất sản phẩm sạch, an toàn để phát triển bền vững. Quan tâm đào tạo và phát tiển nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ quản lý DN và lao động kỹ thuật có tay nghề cao; quan tâm xây dựng thương hiệu DN và thương hiệu sản phẩm để nâng cao tình cạnh tranh trên thị trường. Phấn đấu trong năm 2019 đạt tổng doanh thu trên 4.000 tỷ đồng, bằng 107% so với năm 2018; nộp ngân sách nhà nước 650 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 78 triệu USD; tạo việc làm khoảng 3.140 lao động, với thu nhập bình quân khoảng 5,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 105% so với năm 2018…

Tin rằng bằng các giải pháp cụ thể, trong năm 2019, các KCN, CCN của tỉnh sẽ tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, tạo bước đột phá trong phát triển ngành Công nghiệp tỉnh nhà theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đã đề ra.