Ngành Công Thương: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

(NTO) Năm 2018, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành Công Thương tỉnh ta đã đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đột phá và làm tốt công tác chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất và thương mại, tạo chuyển biến tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực.

Xác định năng lượng tái tạo là lĩnh vực đột phá quan trọng, Sở Công Thương đã chú trọng phối hợp thực hiện quy hoạch điện lực, điện mặt trời; kiến nghị bổ sung quy hoạch 15 dự án, nâng tổng số 29 dự án năng lượng tái tạo, với 1.938,8 MW điện vào hệ thống điện quốc gia; đồng thời hỗ trợ, đôn đốc khởi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh. Đến nay, cơ bản các dự án đã đảm bảo tiến độ đề ra, có 24 trụ gió đi vào vận hành thương mại, với tổng công suất gần 80 MW điện. Bên cạnh đó có 14 dự án điện mặt trời đã ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thi công công trình tại Dự án điện gió Trung Nam.

Cùng với các dự án năng lượng tái tạo, một số dự án công nghiệp chế biến đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành về sản xuất một số ngành hàng chính, tiếp tục duy trì và tăng trưởng khá như chế biến muối, đường, sản xuất tôm đông lạnh, nhân hạt điều, quần áo may sẵn, bia, khăn bông các loại. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 6.446 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2018 tăng gần 10%. Trong số 23 sản phẩm chủ lực, có 17 sản phẩm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Mặc dù, tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ năm 2018 chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là tăng từ 19-20%, nhưng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt trên 20.000 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2017.

Theo ông Phạm Đăng Thành, Giám đốc Sở Công Thương, nhìn chung tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trong năm ổn định và phát triển đạt mức tăng trưởng cao so cùng kỳ năm trước. Năm 2018 ghi nhận hoạt động xuất khẩu của tỉnh tiếp tục có có sự bứt phá đạt mức tăng trưởng 12,3% với tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt 85 triệu USD, hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu đề ra. Năm 2018 cũng là năm ghi nhận hoạt động nhập khẩu tăng trưởng rất mạnh; kim ngạch nhập khẩu năm 2018 đạt 88 triệu USD, tăng hơn 3,2 lần so cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân do các dự án đầu tư năng lượng, nhà máy thủy điện đã và đang khởi công, xây dựng trên địa bàn tỉnh tiến hành nhập linh kiện thiết bị máy móc phục vụ hoạt động.

Nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, ngành Công Thương đã phối hợp giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ các quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Trong năm 2018, Sở Công Thương đã công bố 24 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành, tiến hành rà soát thực hiện cắt giảm từ 30-33% thời gian trên mỗi thủ tục hành chính, đồng thời bãi bỏ 40 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lưu thông hàng hóa. Ngành cũng tham gia tích cực việc tổ chức gặp mặt, tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, nhằm kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Thị trường hàng hóa tiêu dùng tăng mạnh góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Văn Nỷ

Trong năm 2019, ngành Công Thương đề ra kế hoạch và các chỉ tiêu cụ thể về giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 7.600 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng khoảng 18-19%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 23.800 tỷ đồng và giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 90 triệu USD. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo coi đây là nhiệm vụ đột phá năm 2019. Trên cơ sở đó, tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành đưa vào vận hành thương mại khoảng 10 dự án điện mặt trời; đồng thời hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo đã cấp chủ trương đầu tư hoàn thành các thủ tục để khởi công xây dựng. Phối hợp với Bộ Công Thương triển khai đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng truyền tải để giải phóng công suất các dự án điện.

Ông Phạm Đăng Thành, Giám đốc Sở Công Thương cho biết thêm: Trên tinh thần nêu cao tính chủ động, sáng tạo, ngành sẽ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo điều hành đảm bảo sự linh hoạt, phát huy hiệu quả các chính sách, áp dụng phù hợp với điều kiện và nhu cầu phát triển thực tế tại địa phương. Trong đó, chú trọng tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở sản xuất công nghiệp và đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các dự án đầu tư hoàn thành đúng tiến độ, nhất là các dự án năng lượng tái tạo hoàn thành trong năm 2019. Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Khu công nghiệp Du Long, Khu công nghiệp Cà Ná; gắn xây dựng cảng biển và phát triển Dự án điện khí trong Khu công nghiệp Cà Ná và Tổng kho LNG để tăng năng lực sản xuất mới. Tiếp tục thực hiện các giải pháp pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến cùng với công nghiệp năng lượng để tạo động lực tăng trưởng bứt phá kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.