Ninh Phước: Phấn đấu tăng trưởng 10% vốn vay ngân hàng chính sách xã hội

(NTO) Ngày 11-1, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Phước tổ chức phiên họp tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Theo báo cáo năm 2018, NHCSXH huyện Ninh Phước cho vay doanh số đạt 143,8 tỷ đồng; thu hồi nợ vay trên 100 tỷ đồng. Tính đến 31-12, toàn huyện có 18.684 khách hàng nợ vốn vay 457 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu cho vay ủy thác qua các tổ chức đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu Chiến binh với tổng dư nợ trên 455,5 tỷ đồng. Đa số khách hàng sử dụng vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm mới cho người lao động, nâng cao đời sống gia đình; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 4,75%, giảm 1,72% so với năm 2017, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện…

Ngân hàng Chính sách xã hội Ninh Phước triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2019, NHCSXH huyện Ninh Phước tiếp tục huy động các nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, phấn đấu tăng trưởng đạt 10% so với năm 2018. Tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống gia đình, tạo việc làm mới cho 2.800 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,25%, tích cực góp phần xây dựng huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới.