Khói đốt đồng…

Về qua miền quê nhỏ

Ngọn khói chiều bâng khuâng

Trên nền trời xanh biếc

Níu bước chân càng gần

Ơi ngọn khói đốt đồng

Cay xè đôi mắt ướt

Cánh đồng chiều mênh mông

Hun hút dài phía trước

Ta bao mùa với khói

Lưng trâu già mê say

Tiếng sáo diều rót mật

Nghe tiếng lòng như say

Chiều nay về với khói

Hít ngọn gió đồng quê

Ta trôi về với phố

Ngọn khói nào theo về?