UBND tỉnh thông báo: Về việc treo cờ rủ Lễ tang đồng chí Trần Đại Quang - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(NTO) Đồng chí Trần Đại Quang – Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 05 phút ngày 21-9-2018 (tức ngày 12/8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thực hiện Thông báo của Ban Lễ tang đồng chí Trần Đại Quang và để tỏ lòng thương tiếc, biết ơn đồng chí Trần Đại Quang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và hướng dẫn việc treo cờ rủ để tang đồng chí Trần Đại Quang theo nghi thức Quốc tang như sau:

- Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp Nhà nước, trường học, bệnh viện, các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong hai ngày tang lễ đồng chí Trần Đại Quang, từ ngày 26-9 đến hết ngày 27-9-2018.

- Nghi thức để tang: Treo cờ rủ, có dải băng tang. Dải băng tang có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và yêu cầu các cơ quan, công sở trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện.