UBND tỉnh: Thông báo tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

(NTO) Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông báo việc tổ chức thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

I. Chức danh thi tuyển:

1. Đợt 1: gồm 7 chức danh

- Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi.

- 1 Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

- 2 Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ninh Phước.

- Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc.

- 1 Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Pinăng Tắc.

- 1 Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ninh Sơn.

2. Đợt 2: gồm 3 chức danh

- 1 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tháp Chàm.

- 1 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ.

- 1 Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An.

II. Đối tượng tham gia dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin về thi tuyển: Được quy định cụ thể tại Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 22-1-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 3434/KH-UBND ngày 13-8-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc một số chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo - được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv.

III. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 15 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo (hồ sơ được tính theo dấu bưu điện đối với ứng viên gửi qua đường bưu điện).

IV. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký được nộp tại Sở Nội vụ (số 26A Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không trả lại.

IV. Thời gian và địa điểm thi:

Dự kiến thi tuyển vào tháng 9-2018 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ).

Các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ về nội dung thông báo này, đề nghị liên hệ trực tiếp Sở Nội vụ (Phòng Quản lý nhân sự) hoặc qua số điện thoại 0259.3827809 để được hướng dẫn, giải quyết.