Thông báo: Lịch tiếp công dân tháng 9-2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận thông báo lịch tiếp công dân tháng 9-2018 như sau:

1. Địa điểm: Tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận (số 01, đường Hùng Vương, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

2. Thời gian:

- Thứ năm, ngày 6-9-2018: Ông Phạm Huyền Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ĐBQH tỉnh Ninh Thuận.

- Thứ năm, ngày 20-9-2018: Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, ĐBQH tỉnh

Ninh Thuận.

(Buổi sáng: bắt đầu từ 8h đến 11h30p. Buổi chiều: bắt đầu từ 14h đến 17h).

- Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ nêu trên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ tiếp công dân theo chương trình công tác hàng tuần của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận.