Công ty Điện lực Ninh Thuận xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thí điểm không đến nhà thu tiền điện tại 05 phường:
Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ, Phủ Hà, Thanh Sơn trực thuộc Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

------------------------------------------

- Thực hiện theo Quyết định số: 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

- Thực hiện theo Công văn số: 4595/UBND-KT ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện thanh toán tiền điện qua hình thức thanh toán điện tử, ngân hàng và tổ chức trung gian.

Kể từ tháng 9 năm 2018, Công ty Điện lực Ninh Thuận sẽ triển khai thí điểm không đến nhà thu tiền điện tại 5 phường: Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ, Phủ Hà, Thanh Sơn trực thuộc Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Đối tượng triển khai thực hiện thí điểm không đến nhà thu tiền điện là các cá nhân, hộ gia đình sử dụng điện thuộc 05 phường nêu trên, loại trừ các khách hàng sử dụng điện thuộc diện người neo đơn, người cao tuổi, người khuyết tật.

Khi đó khách hàng sử dụng điện sẽ có nhiều hình thức thanh toán tiền điện như: Đến tại các quầy giao dịch của ngành điện, Bưu cục, các điểm thu của Ngân hàng, các điểm thu của Tổ chức trung gian để thanh toán tiền điện. Mặt khác để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, Công ty Điện lực Ninh Thuận sẽ thiết lập thêm các điểm thu tiền điện lưu động tại các trụ sở khu phố trên địa bàn các phường để khách hàng dễ dàng thanh toán tiền điện. Đặc biệt, nếu khách hàng có tài khoản tại các ngân hàng thì có thể đăng ký với ngân hàng dịch vụ tự động thanh toán tiền điện, hàng tháng ngân hàng sẽ hỗ trợ khách hàng thanh toán tiền điện đúng hạn, tránh trường hợp quên, vắng nhà, không thanh toán tiền điện kịp thời.

Với việc triển khai nhiều hình thức thanh toán tiền điện nêu trên, Khách hàng sử dụng điện sẽ hoàn toàn chủ động và có nhiều lựa chọn thích hợp để thanh toán tiền điện, do đó sẽ giúp cho khách hàng thanh toán tiền điện dễ dàng và tiện lợi hơn so với trước đây phải phụ thuộc vào nhân viên đến tận nhà khách hàng.

Nay Công ty Điện lực Ninh Thuận xin thông báo đến quý Khách hàng sử dụng điện được rõ, mọi thông tin chi tiết xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng qua số điện thoại 19001006, 19009000.

Trân trọng kính chào./.