Thông báo: Về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2018

(NTO) Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thuộc huyện Bác Ái năm 2018

1. Số lượng chỉ tiêu công chức cấp xã cần tuyển dụng: 05 chỉ tiêu.

2. Nhu cầu tuyển dụng:

a) Chức danh Trưởng Công an xã:

02 chỉ tiêu.

b) Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự xã: 03 chỉ tiêu.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 17-7-2018 đến ngày 16-8-2018 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ):

- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Bác Ái. Địa chỉ: thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng truy cập cổng thông tin điện tử huyện Bác Ái tại địa chỉ: http://bacai.ninhthuan.gov.vn (mục Văn bản chỉ đạo huyện Bác Ái) hoặc liên hệ phòng Nội vụ huyện Bác Ái theo số điện thoại: 0259.3840.646.