Chương trình học bổng “Tiếp sưc đến trường năm 2018 của Báo Tuổi trẻ dành cho tân sinh viên Ninh Thuận

(NTO) Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận thông báo chương trình học bổng “Tiếp sưc đến trường năm 2018 của Báo Tuổi trẻ dành cho tân sinh viên Ninh Thuận như sau:

1. Đối tượng: Những học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 phải hội đủ ba điều kiện như sau:

- Thứ nhất: Gia cảnh đặc biệt khó khăn (có giấy xác nhận của địa phương hoặc nhà trường, nếu là hộ nghèo phải gửi bản photocopy), có nguy cơ bỏ học nếu không được giúp đỡ;

- Thứ hai: Trúng tuyển vào đại học, cao đẳng năm học 2018-2019 (ưu tiên xét tuyển đợt 1), có điểm trúng tuyển cao (có bản photocopy giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận của trường);

- Thứ ba: Có thư trình bày rõ hoàn cảnh gia đình và khát vọng học tập.

2. Số lượng: 20 suất (10 triệu đồng/suất).

Dự kiến lễ trao học bổng sẽ được tổ chức tại Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 14-9-2018.

3. Hồ sơ:

- Thư đề đạt nguyện vọng dành cho học sinh (theo mẫu đính kèm);

- Danh sách trích ngang các học sinh đề nghị xét học bổng dành cho nhà trường (theo mẫu đính kèm). Hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và đào tạo trước ngày 11-8-2018 và email: ducly@ninhthuan.edu.vn

Nhận được văn bản, đề nghị các trường THPT, các trung tâm thông báo rộng rãi để phụ huynh, học sinh được biết và làm hồ sơ đăng ký đầy đủ, gửi đúng thời gian quy định.