Thông báo: Thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải (GTVT) thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn thuộc Sở (đợt 1) như sau:

1. Số lượng chức danh thi tuyển:

- 1 Chánh Văn phòng Sở;

- 1 Trưởng phòng Quản lý giao thông;

2. Các thông tin về thi tuyển:

Các nội dung liên quan đến thi tuyển được quy định tại Quyết định số 40/QĐ-SGTVT ngày 8-2-2018 của Sở GTVT về Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải và Kế hoạch số 1186/KH-SGTVT ngày 30-7-2018 của Sở GTVT về việc tổ chức thi tuyển các chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở GTVT được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở GTVT, địa chỉ www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sgtvt/pages/default.aspx.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển: Từ ngày có thông báo thi tuyển đến hết ngày 15-8-2018.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Giao thông vận tải, số 142, đường 21 Tháng 8, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.