Thông báo: Thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

(NTO) Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Chức danh thi tuyển: Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Đối tượng tham gia dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện; Hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin về thi tuyển: Được quy định cụ thể tại Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 22-1-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 3433/KH-UBND ngày 13-8-2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của tỉnh và trang Thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sonv

3. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (hồ sơ được tính theo dấu bưu điện đối với ứng viên gửi qua đường bưu điện)

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký được nộp tại Sở Nội vụ (số 26A Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không trả lại

4. Thời gian và địa điểm thi:

Dự kiến thi tuyển vào tháng 9-2018 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ).

Các tổ chức, cá nhân có liên quan nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ về nội dung thông báo này, đề nghị liện hệ trực tiếp Sở Nội vụ (Phòng Quản lý nhân sự) hoặc qua số điện thoại: 0259.3827809 để được hướng dẫn, giải quyết.