Thông báo: Về hiện tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí

Phòng Báo chí Địa phương, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo: Thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân phản ánh về hiện tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí (thậm chí giả mạo nhà báo) để sách nhiễu doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nhằm trục lợi, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đội ngũ người làm báo chân chính.

Để chủ động ngăn chặn và có biện pháp xử lý hành vi vi phạm như nêu trên, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ ngày 01 tháng 9 năm 2018. Mọi phản ánh xin liên hệ số điện thoại: 0865.282828 hoặc gửi về địa chỉ 

email:duongdaynongbaochi@mic.gov.vn.

Trân trọng!