Sức lan tỏa của phong trào học tập và làm theo Bác ở Ninh Sơn

(NTO) Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Ninh Sơn đã tạo được sự hưởng ứng tích cực, mạnh mẽ của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và các tầng lớp nhân dân trên toàn huyện.

Đến Ninh Sơn vào những ngày giữa tháng 9, chúng tôi cảm nhận được sức lan tỏa của phong trào học tập và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện Ninh Sơn hiện có tổng số trên 1.570 ĐV, sinh hoạt tại 35 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), bao gồm 14 đảng bộ cơ sở (trong đó có 8 đảng bộ xã, thị trấn) và 21 chi bộ cơ sở. Do đặc điểm là huyện trung du, miền núi còn nhiều khó khăn, Huyện ủy Ninh Sơn xác định cần tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng tại các địa phương, cơ sở, đặc biệt chú trọng nâng chất lượng CB và ĐV. Theo tinh thần trên, ngay sau khi triển khai học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và nội dung chuyên đề hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ và toàn thể CB, ĐV, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập, tu dưỡng đạo đức; đồng thời triển khai việc cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Qua đó bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi CB, ĐV, góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, nghề nghiệp, đạo đức công vụ và trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các TCCSĐ đã lựa chọn nội dung phù hợp với đặc thù của đơn vị để xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác theo hướng thiết thực, đi vào chiều sâu.

Một góc Trung tâm huyện Ninh Sơn. Ảnh: Hữu Phương.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Đức, Bí thư Huyện ủy Ninh Sơn, qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình như Hội Phụ nữ huyện có các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “Tín dụng tiết kiệm”; Hội Cựu chiến binh huyện có phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; các tổ chức Đoàn-Hội Thanh niên, Đội Thiếu niên có các phong trào, hoạt động tình nguyện, hiến máu nhân đạo, chung tay vì cộng đồng, bạn giúp bạn, vì bạn nghèo... Tại thị trấn Tân Sơn, trung tâm huyện, ngoài việc tiếp tục duy trì mô hình bếp ăn từ thiện do chùa Tân Sơn phụ trách, hiện nay có thêm mô hình từ thiện “Nồi cháo tình thương” của đơn vị Công an huyện hoạt động vào thứ Tư hàng tuần, mỗi ngày cung cấp từ 120-140 suất cháo cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Ninh Sơn. Một số mô hình giúp nhau để phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên huyện như mô hình chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh nông sản; mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng đàn trên 1.500 con được nhân rộng.

Bên cạnh các hoạt động, các mô hình thiết thực, có ý nghĩa nói trên, còn xuất hiện nhiều gương điển hình cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác, tiêu biểu như: Bà Trần Thị Chích, cán bộ hưu trí và một số gương thanh niên tiêu biểu như: Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Hoài Viễn, Nguyễn Thị Bích Phượng, Võ Thị Ngọc Huyền. Đó là chưa kể ở các địa phương, đơn vị còn một số gương điển hình trong học tập, lao động, sản xuất và các hoạt động của các đoàn thể đang được biểu dương. Có thể nói các mô hình, điển hình nhằm đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo Bác đã đạt được kết quả cao và được xã hội ghi nhận. Đặc biệt các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ hằng năm đều chiếm tỷ lệ từ 50% trở lên TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh, có trên 80% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ và 15% ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Huyện ủy Ninh Sơn tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CB, ĐV, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bên cạnh xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cấp ủy các TCCSĐ chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phê bình, uốn nắn các biểu hiện nhận thức lệch lạc, các việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm. Trọng tâm là đấu tranh với các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.