Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách 6 tháng đầu năm

(NTO) Với sự nỗ lực của toàn ngành Thuế, trong tháng 5-2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh (phần thu nội địa) ước đạt 200 tỷ đồng, nâng lũy kế từ đầu năm đến nay lên 970 tỷ đồng, đạt 42,9% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu cân đối ngân sách đạt 867,5 tỷ đồng và thu các khoản quản lý qua ngân sách đạt 102,5 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, có nhiều yếu tố tác động đến kết quả thu nói trên. Tuy nhiên, mấu chốt chính là do ngành Thuế chủ động đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả các nguồn thu, trong đó trọng tâm là đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu, giải pháp đã đề ra theo kế hoạch và chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường quản lý thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát, xử lý nợ chờ điều chỉnh, nợ đang xử lý, số thuế nộp thừa trên sổ theo dõi nộp thuế đảm bảo phản ánh đúng, đầy đủ số thuế còn nợ, nộp thừa của người nộp thuế. Đôn đốc thu, nộp cưỡng chế thu hồi nợ thuế nhất là nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản sau khi UBND tỉnh xử lý thu hồi giấy phép của 3 doanh nghiệp theo Tờ trình số 1571/TTr-STNMT ngày 20-4-2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đẩy mạnh triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, đảm bảo tiến độ kế hoạch đã phê duyệt, trong đó tập trung vào các đối tượng rủi ro cao, có số truy thu lớn, nhất là các lĩnh vực đã được tổng kết đánh giá qua Hội nghị thanh tra, kiểm tra và quản lý nợ thuế năm 2017 như: Kinh doanh bất động sản, khai thác khoáng sản, kinh doanh dịch vụ viễn thông, kinh doanh dược phẩm…, nhằm nâng cao số thuế truy thu, xử phạt bình quân trên doanh nghiệp, để bù đắp các khoản hụt thu những tháng đầu năm.

Ngoài những giải pháp kể trên, ngành Thuế còn tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát các nguồn thu mới phát sinh để đưa vào quản lý, đặc biệt nguồn thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 22-9-2016 của UBND tỉnh; thuế thuế thu nhập cá nhân của các chuyên gia nước ngoài, thuế nhà thầu nước ngoài tại các dự án điện gió, điện mặt trời, các dự án ODA của tỉnh; thu từ hoạt động xây dựng vãng lai các dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án đập dâng Tân Mỹ, hồ chứa nước Sông Than, Đập hạ lưu Sông Dinh… Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hình thức khai, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, tính đến cuối tháng 5, toàn tỉnh có 100% doanh nghiệp khai thuế điện tử, đăng ký nộp thuế điện tử, trong đó cả 3 chỉ tiêu thành phần về nộp thuế điện tử đều đạt trên 95% theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

Để hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện như: Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách năm 2018 theo Kế hoạch số 1755/KH-UBND ngày 3-5-2018; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành đẩy mạnh công tác thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế chống thất thu ngân sách; đôn đốc xử lý thu nợ thuế. Triển khai thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, hướng dẫn xử lý nghiệp vụ phát sinh khi thực hiện Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực đã được Bộ Tài chính phê duyệt, đảm bảo không ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Thường xuyên cung cấp cho Kho bạc nhà nước các cấp danh sách các doanh nghiệp xây dựng cơ bản còn nợ thuế. Phối hợp với các chủ đầu tư và các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh để nắm bắt thông tin thanh toán vốn đầu tư để khấu trừ tiền thuế giá trị gia tăng tạm nộp, tiền thuế đã được gia hạn nộp theo Thông tư 26 và tiền thuế còn nợ ngân sách theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 76/TB-VPUB ngày 13-3-2018 và của Cục Thuế tại công văn 424/CT-THDT ngày 6-2-2018. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là các chính sách có hiệu lực năm 2018 nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ của xã hội về công tác thuế; cung cấp các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ người nộp thuế để nâng cao tính tự giác, ý thức tuân thủ pháp luật trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; duy trì và thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan thuế các cấp, các quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuế theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; đặc biệt là chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.