Họp mặt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NTO) Ngày 17-5, Huyện ủy Thuận Nam tổ chức họp mặt kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Huyện ủy báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời chỉ đạo các cấp ủy chi bộ tiếp tục duy trì việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh …

Nhân dịp này, UBND huyện trao giấy khen cho 3 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc về học tập và làm theo Bác năm 2017.