Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Ngày 16-5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Các đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc. Ngoài ra còn có đông đảo cán bộ, đảng viên tham dự điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thành ủy trong tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến. Ảnh: V.M

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong 2 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và góp phần giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị…Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa bàn trong nước. Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, xác định tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng nền tảng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Qua các điểm cầu truyền hình, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương tham gia nhiều ý kiến tham luận làm rõ kết quả đạt được cũng như mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề mới để triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời nêu rõ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cấp ủy các cấp cần tăng cường tuyên truyền, tạo ra ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức, thường xuyên nêu cao trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đổi mới lề lối, tác phong làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nghiên cứu, phát hiện những cách làm hay, thiết thực hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để triển khai trên diện rộng.