Huyện ủy Ninh Hải: Quán triệt chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(NTO) Ngày 10- 4, Huyện ủy Ninh Hải tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đồng chí huyện ủy viên; phó trưởng các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng; Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chuyên đề năm 2018 với nội dung “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, giúp các đại biểu, nhất là người đứng đầu hiểu và nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng tác phong, phong cách công tác; tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quang cảnh Hội nghị Quán triệt chuyên đề năm 2018 về học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.