Chuyển biến từ thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại

Bài cuối: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy

(NTO) Năm 2018, việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên phải có sự thống nhất từ tỉnh đến cơ sở để tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng và hiệu quả hơn. Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 09 và 05 của Tỉnh ủy tổ chức vào đầu tháng 3 vừa qua.

Chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh một lần nữa khẳng định ý nghĩa quan trọng của 2 nghị quyết của Tỉnh ủy mở đường cho xây dựng nền nông nghiệp hiện đại. Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020, việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp sẽ góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho cả nhiệm kỳ. Trên tinh thần đó, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tập trung thực hiện mục tiêu của cơ cấu lại ngành nông nghiệp, hướng trọng tâm vào tích tụ ruộng đất, hình thành các cánh đồng lớn gắn với liên doanh liên kết giữa nông dân với hợp tác xã và doanh nghiệp; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được quy hoạch. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc thù của tỉnh như nho, táo, măng tây xanh theo chuỗi giá trị. Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp, đồng cỏ, xây dựng lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Phát triển khai thác xa bờ, thành lập các tổ đoàn kết trên biển, chuyển đổi nghề đối với tàu vây rút mùng, giảm dần các loại tàu công suất nhỏ dưới 20CV.

Công ty TNHH Linh Đan Ninh Thuận đầu tư mở rộng sản xuất trồng và chế biến
cây măng tây xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: V.M

Để đạt được mục tiêu phát triển, tỉnh đưa ra giải pháp cơ chế chính sách, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15-8-2017 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Hiện tại, ngành chức năng, các địa phương đang tổ chức phổ biến, quán triệt trong cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp triển khai có chiều sâu các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 3 loại cây trồng lợi thế của tỉnh, như: nho, táo, măng tây xanh, tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trên toàn tỉnh.

Với việc vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy, sản xuất nông nghiệp quý I- 2018 có chuyển biến tích cực, tổng giá trị sản xuất toàn ngành tăng 11,5% so với cùng kỳ, đã chuyển đổi 465,4 ha đất lúa kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, từ thực hiện công tác hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn kịp thời, đúng đối tượng, vụ đông - xuân 2018 toàn tỉnh xây dựng được 9 cánh đồng lớn sản xuất lúa, bắp giống, nho, mía với tổng diện tích 1.044 ha. Nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, tạo ra chuỗi giá trị gia tăng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty TNHH Nhật Thành Food đầu tư Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại thị trấn Phước Dân (Ninh Phước); cơ sở giết mổ tập trung ở Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cũng được Doanh nghiệp Đức Hòa Food đầu tư xây dựng đi vào hoạt động có hiệu quả, nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng thực phẩm, mở đầu cho lộ trình phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị. Lĩnh vực thủy sản, đáng kể nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với ngành chức năng, địa phương triển khai Dự án phục hồi và phát triển rừng ngập mặn ven biển (tập trung tại Đầm Nại) nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản; nhân rộng mô hình phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Đầm Nại để nuôi trồng thủy sản theo hướng nông - lâm kết hợp dựa vào cộng đồng. Cùng với đó, đơn vị cũng đang tiếp tục triển khai Đề án tổ chức lại nghề khai thác hải sản kết hợp thực hiện các chính sách phát triển thủy sản; tổ chức lại nuôi trồng thủy sản theo hướng đầu tư ứng dụng công nghệ cao.

Có thể nói, Nghị quyết 09 và Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy đang tạo ra làn gió mới đầy hứng khởi để nông dân và doanh nghiệp liên kết lại với nhau sản xuất theo quy mô hàng hóa, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới, hướng trọng tâm vào sản xuất các sản phẩm đặc thù, tạo ra sự khác biệt, có sức cạnh tranh cao trên thị trường.

>> Bài 2: Khởi sắc nông nghiệp công nghệ cao

>> Bài 1: Nghị quyết 09 - NQ/TU tạo đột phá trong cơ cấu lại nông nghiệp