Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Ngay sau khi Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Thường vụ Quân ủy Trung ương ra Chỉ thị 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 cụ thể hóa việc “học tập và làm theo Bác” trong quân đội, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh xác định phải quán triệt sâu sắc, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả trong toàn lực lượng.

Qua 2 năm triển khai thực hiện, BĐBP tỉnh đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Trên tinh thần quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương là nhằm tiếp tục bồi đắp, phát huy phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ BP, xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, Đảng ủy- Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức cho cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), chiến sỹ (CS) tiến hành đăng ký, thực hiện các chuẩn mực đạo đức, tiêu chí theo quy định; yêu cầu liên hệ, kiểm điểm việc thực hiện; thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, “tự phấn đấu”, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng và đơn vị.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Ná tổ chức tuần tra trên bộ.

Điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị 05 ở BĐBP tỉnh là đã gắn với thực hiện với Cuộc vận động (CVĐ) “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Thực hiện lời dạy của Bác Hồ với BĐBP” và các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương; trong đó tập trung vào việc khó, việc mới và khắc phục khâu yếu, những hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị, tạo cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ CB, ĐV, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Do tính chất đặc thù của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, CB, CS BP thường hoạt động trên địa bàn xa nên có sự đòi hỏi cao về tính độc lập quyết đoán trong công việc, phải kiên định, vững vàng, dũng cảm, sáng tạo trong xử lý tình huống. Vì vậy, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đặc biệt coi trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt. Định kỳ, cấp ủy, chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát ĐV chấp hành các nội dung đã đăng ký; lấy kết quả “học tập và làm theo” là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hằng năm. Nhờ có những biện pháp thiết thực, sát với thực tiễn nên ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ CB,ĐV các đơn vị có chuyển biến, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ và có sức thuyết phục để quần chúng phấn đấu làm theo.

Kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho thấy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong BĐBP tỉnh đã dần đi vào nền nếp và có chiều sâu, xuất hiện nhiều việc làm, mô hình tiêu biểu. Điển hình, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng lập nhiều thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” và chương trình Quân-dân y kết hợp trên tất cả các xã ven biển thuộc khu vực quản lý. BĐBP tỉnh cũng tích cực hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở địa phương; tham gia giúp dân phát triển kinh tế-xã hội và giảm nghèo; tăng cường củng cố cơ sở chính trị địa phương, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; chăm lo đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng biển, xây dựng thế trận BP toàn dân vững chắc... Nhiều cơ quan, đơn vị trong lực lượng BĐBP tỉnh đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng nhiều mô hình gắn với nội dung học tập và làm theo Bác khá hiệu quả như thông qua cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, BĐBP tỉnh đã trao tặng 82 căn nhà, 1 công trình dân sinh với tổng giá trị trên 800 triệu đồng cho người dân vùng biển và nhận đỡ đầu cho 69 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thông qua chương trình “Mái ấm cho CS nơi biên giới hải đảo” đã giúp cho 22 CB, CS giải quyết khó khăn về nhà ở. Ngoài ra CB, CS BĐBP tỉnh đã quyên góp, hỗ trợ và xây dựng 12 căn Nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng; phối hợp các sở, ngành trao tặng vật phẩm, nhu yếu phẩm cho đồng bào nghèo trong dịp Tết nguyên đán hằng năm...

Nhìn lại những kết quả bước đầu đạt được qua thực tiễn triển khai Chỉ thị 05, Thượng tá Ngô Văn Lãng, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh khẳng định: Thời gian qua, bằng nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo và phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong lực lượng BP tỉnh nhờ đó đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong thời gian tới, Đảng ủy-Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của toàn quân nói chung cũng như CVĐ “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” trong BĐBP nói riêng. Đồng thời, không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, xây dựng Đảng bộ BP tỉnh trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển.