Những chuyển động tích cực từ ngành Tài nguyên và Môi trường

(NTO) Trong năm 2017, ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh ta đã tích cực trong công tác tham mưu, đề xuất và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực được phân công.

Đồng chí Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở TN&MT cho biết: Kết quả nổi bật nhất mà ngành đạt được trong năm đó là công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh cơ bản theo đúng quy định; việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt, tạo điều kiện để đưa Luật Đất đai đi vào cuộc sống. Trong năm, ngành đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đất đai tại địa phương, không để ách tắc gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Hoàn thành công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối các cấp, triển khai có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký đất đai; từng bước tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác tạo quỹ đất, góp phần tăng nguồn thu đáng kể cho ngân sách. Cụ thể, đã cấp GCNQSDĐ, tài sản gắn liền với đất lần đầu cho 31 tổ chức với diện tích 48,41 ha và 2,23 ha sàn xây dựng là tài sản gắn liền với đất; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh đã tiếp nhận trên 47.981 hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất, hầu hết các trường hợp đều được giải quyết đúng hẹn. Mặt khác, ngành còn chỉ đạo tập trung tổ chức triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, gồm 85 dự án/1.081,08 tỷ đồng/6.067 hộ và 77 tổ chức/1.715,43 ha. Hiện nay, đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ trên 150,86 tỷ đồng cho 801 hộ; bàn giao mặt bằng 62,74 ha cho nhà đầu tư thi công.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Ninh Sơn hướng dẫn người dân
làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xác định công tác bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nên ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát ô nhiễm, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Thông qua hoạt động quan trắc môi trường đối với các khu, cụm công nghiệp và khu đô thị, các tổ chức sản xuất kinh doanh, qua đó ghi nhận, phát hiện và cảnh báo kịp thời các điểm phát sinh ô nhiễm, giúp các đơn vị chức năng tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh. Đáng nói là ngành tiếp tục duy trì hoạt động của 8 Tổ cộng đồng kiểm tra, giám sát thường xuyên và đột xuất hoạt động xả thải vào môi trường của các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản. Nhờ đó, lĩnh vực môi trường thời gian qua đã có sự chuyển biến tích cực, không để xảy ra các điểm nóng vi phạm pháp luật về môi trường. Đối với lĩnh vực khoáng sản cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm, Sở đã tiếp nhận và làm thủ tục trình UBND tỉnh 39 hồ sơ về các hoạt động liên quan đến khoáng sản. Công tác thanh tra, kiểm tra luôn được chú trọng, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, kiên quyết thu hồi đối với các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng gian lận, thất thu trong khai thác khoáng sản.

Một trong những kết quả quan trọng mà ngành TN&MT đã đạt được nữa là đã thực hiện tốt chương trình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa để tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC chuẩn hóa về lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, đất đai, môi trường,... ngành còn rà soát 69 TTHC hiện hành trên các lĩnh vực, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung, qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết 93 ngày/35 TTHC hiện hành, đơn giản hóa thành phần hồ sơ 5 thủ tục khác. Việc giải quyết các TTHC đảm bảo 100% hồ sơ trước hẹn và đúng hẹn. Trong năm, Sở đã tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường,... đưa công tác quản lý nhà nước về TN&MT đi vào nền nếp, có kỷ cương, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn vẫn còn có những hạn chế, chưa phát huy tối đa nguồn lực TN&MT phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Việc quản lý đất đai ở một số địa phương chưa chặt chẽ, có lúc, có nơi còn buông lỏng quản lý, không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm. Việc cập nhật, quản lý hồ sơ địa chính ở cấp xã ít được quan tâm, dẫn đến xác nhận nguồn gốc đất đai, thời điểm sử dụng đất còn nhiều thiếu sót, phát sinh khiếu nại. Mặc dù đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra trên địa bàn nhiều huyện. Việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế, hệ thống xử lý chất thải của một số đơn vị chưa đạt quy chuẩn theo quy định...

Theo đồng chí Bùi Anh Tuấn, trong năm 2018, Sở TN&MT sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thuộc lĩnh vực TN&MT. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, năng lực công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để thực thi tốt nhiệm vụ. Đồng thời, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các vi phạm trong lĩnh vực TN&MT.