Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Quan tâm chăm sóc người có công với cách mạng

(NTO) Những năm qua, Tp. Phan Rang–Tháp Chàm đã triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước cho người có công với cách mạng.

Thành phố hiện có 5.200 hồ sơ người có công đang được quản lý. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng. Trong năm đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 51 căn nhà cho người có công, với kinh phí 1,12 tỷ đồng; tổng kinh phí thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công trên 22 tỷ đồng; nhờ vậy đời sống vật chất và tinh thần gia đình người có công với cách mạng ngày càng được cải thiện và nâng lên đáng kể. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 98% hộ gia đình người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Năm 2018, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, khuyến khích các tổ chức, người dân tham gia, tạo mọi điều kiện để giúp đỡ người có công.