Tạo bước đột phá trên lĩnh vực văn hóa, xã hội

(NTO) Năm 2017, bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hoạt động của Khối Văn hóa-xã hội (VH-XH) tỉnh tiếp tục có những bước phát triển toàn diện, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, trong 15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, thì 6/6 lĩnh vực về VH-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót. Quy mô học sinh các cấp học được duy trì. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được quan tâm. Y tế dự phòng được đảm bảo, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; tuyên truyền sâu rộng các sự kiện chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước, tỉnh, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Đặc biệt, các lĩnh vực được khối chọn đột phá trong năm 2017 và giai đoạn 2016-2020 tiếp tục được triển khai, nhiều mô hình đột phá của các thành viên đem lại hiệu quả cao.

Bưu điện văn hóa xã Phước Dinh phối hợp với Công an huyện Thuận Nam
nhận chuyển phát giấy chứng minh nhân dân cho người dân thông qua hệ thống bưu điện. Ảnh: P.H

Điển hình, thực hiện Kế hoạch Giảm nghèo nhanh, bền vững tại 2 xã Phước Đại và Phước Chính của huyện Bác Ái năm 2017 và giai đoạn 2016- 2020, đem lại kết quả cao. Cụ thể, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được tổ chức thường xuyên; hệ thống hạ tầng: giao thông, y tế, trường học, điện từng bước được bổ sung, nâng lên nhiều hơn; nhiều mô hình, dự án giảm nghèo, các chính sách hỗ trợ sản xuất, nhất là chương trình hỗ trợ bò sinh sản, giao khoán bảo vệ rừng theo Chương trình 30a được triển khai có hiệu quả, đã góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, từ đó nhận thức về trách nhiệm vươn lên thoát nghèo của các hộ dân đã có những thay đổi tích cực, chủ động hơn. Đồng chí Cấn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, cho biết: Năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo huyện Bác Ái giảm 5,76%, đạt 144% kế hoạch tỉnh đề ra, riêng 2 xã Phước Đại giảm 6,22%, xã Phước Chính giảm 6,29%. Đây là con số ấn tượng trong khâu đột phá giảm nghèo do Khối VH-XH đề ra.

Hay ở lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước đem lại hiệu quả cao. Sở TT&TT đã triển khai phần mềm Văn phòng điện tử TD.Office đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường và thị trấn. 100% cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện đã sử dụng ổn định và hiệu quả phần mềm phục vụ quản lý văn bản và điều hành xử lý công việc tại cơ quan, đơn vị. Đồng chí Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở TT&TT, cho biết: Hiện nay, tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã áp dụng CNTT, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, công việc trôi chảy, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí… Trong năm, ứng dụng CNTT, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đã số hóa 293.160 văn bản đến và 115.780 văn bản đi, giúp tiết kiệm khoảng 1,54 tỷ đồng.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng: Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm cao của các ngành, địa phương trong khối VH-XH đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, tạo các khâu đột phá trong lĩnh vực hoạt động, do đó lĩnh vực xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, tăng niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, hoàn thành nhiệm vụ của khối, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Năm 2018, về lĩnh vực VH-XH, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu: Duy trì mức giảm tỷ lệ sinh 0,4-05‰; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 1%; 86% người dân tham gia bảo hiểm y tế; giải quyết 15.500 lao động; giảm 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo, riêng huyện Bác Ái giảm ít nhất 4%; đào tạo 8.500 lao động, trong đó 2.600 lao động nông thôn.

Để thực hiện được mục tiêu trên, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đề ra năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, các thành viên trong khối cần bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra, tập trung đẩy mạnh các khâu đột phá giải quyết các vấn đề xã hội, trọng tâm là giảm nghèo bền vững; phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; bảo vệ môi trường; xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay của các ngành, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo phát triển góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2018.